Chương 22. Tống khứ mọi thứ

Chương 22. Tống khứ mọi thứ

Price:

Read more

Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Thở - cây cầu tới thiền
Chương 22. Tống khứ mọi thứ

Pantajali đã nói: Tâm trí bao giờ cũng trở nên lặng lẽ bởi việc luân phiên đẩy ra và lấy vào hơi thở. Bất kì khi nào bạn cảm thấy rằng tâm trí không lặng lẽ - căng thẳng, lo nghĩ, huyên thuyên triền miên, ưu phiền, hay mơ mộng - làm một việc : trước hết thở ra thật sâu. Bao giờ cũng bắt đầu bằng thở ra. Thở ra thật sâu; hết mức bạn có thể thở, tống khứ ra không trung. Tống khứ ra không trung, tâm trạng cũng bị tống khứ ra nữa, vì thở là mọi thứ. Và rồi trục xuất hơi thở ra nhiều nhất có thể được.
Nén bụng vào và duy trì như thế trong vài giây; đừng hít vào. Để cho không khí ra hết, và đừng hít vào trong vài giây. Rồi cho phép thân thể hít vào. Hít vào thật sâu - nhiều nhất có thể được. Lần nữa lại dừng trong vài giây. Lỗ hổng nên giống như khi bạn duy trì thở ra - nếu bạn duy trì nó khi thở ra là ba giây, cũng duy trì nó khi hít vào ba giây. Tống khí ra và giữ trong ba giây; hít khí vào và giữ trong ba giây. Nhưng phải tống ra hoàn toàn. Thở ra hoàn toàn và hít vào hoàn toàn, tạo thành nhịp điệu. Hít vào, giữ lại, thở ra, giữ lại. Lập tức bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi đang tới trong toàn bộ con người bạn. Tâm trạng sẽ ra đi; khí hậu mới sẽ đi vào trong bạn.71
Xem tiếp Chương 23Quay  về Mục lục

Ads Belove Post