Sợ Hãi (Fear) – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sợ Hãi (Fear) – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Sợ Hãi - Fear' êChương 1. Không Sợ Hãi

Chương 2. Một Thời Đã Qua

Chương 3. Nỗi Sợ Ban Sơ

Chương 4. Hòa Giải Với Quá Khứ

Chương 5. Giải Tỏa Nỗi Sợ Tương Lai

Chương 6. Không Đến, Không Đi

Chương 7. Hiến Tặng Không-Sợ-Hãi

Chương 8. Sức Mạnh Của Chánh Niệm

Chương 9. Thực Tập Dừng Lại

Chương 10. Bình Yên Trong Cơn Bão


Nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là khi chết, ta sẽ trở thành hư vô. Để thật sự thoát khỏi sợ hãi, ta phải nhìn sâu sắc vào căn nguyên để thấy rõ bản chất thật sự là không sinh không diệt. Chúng ta cần phải thoát khỏi những ý niệm rằng chúng ta chỉ là những thân xác, và sẽ chết. Khi hiểu rằng chúng ta lớn hơn những thân thể vật lý, chúng ta không đến từ hư vô và cũng không biến thành hư vô, ta được giải phóng khỏi sợ hãi.


 


Chương 11. Chuyển Hóa Nỗi Sợ Xung Quanh Ta

Chương 12. Bầu Trời Xanh Trên Đám Mây

Chương 13. Biến Nỗi Sợ Thành Tình Yêu

Chương 14. Đối Nghịch Của Sợ Hãi

Chương 15. Thực Tập Để Giải Tỏa Sợ Hãi Khỏi Cơ Thể Và Cảm Thọ

Chương 16. Chuyển Hóa Gốc Rễ Sợ Hãi Trong Tâm

Chương 17. Thư GiãnToàn Thân Để Chuyển Hóa Sợ Hãi Và Căng Thẳng

Chương 18. Niệm Tâm Từ: Nguyện Cho Mọi Người Không Sợ Hãi

Chương 19. Năm Phép Thực Tập Chánh Niệm (Năm Giới)

Chương 20. Năm Lời Phát Nguyện

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post