Osho - Tự Truyện (Cuộc Đời Luận Sư Osho)

Osho - Tự Truyện (Cuộc Đời Luận Sư Osho)

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Osho Tự Truyện

(Cuộc Đời Luận Sư Osho)

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Osho Tự Truyện' ê


Phần I. Chỉ là một hữu thể người bình thường. Lịch sử đằng sau truyền thuyết

Chương 1. Những thoáng nhìn về một thời thơ ấu vàng son

Chương 2. Tâm hồn nổi loạn

Chương 3. Tìm kiếm cái bất tử

Chương 4. Chứng ngộ: Cắt đứt với quá khứ

Chương 5. Mài sắc thanh gươm

Chương 6. Trên đường

Chương 7. Diễn đạt cái bất khả diễn đạt: Khoảng im lặng giữa những lời nói


Phóng viên: Ông thực sự là ai?

Tôi chỉ là chính mình. Không là kẻ tiên tri, không là Messiah (Đấng cứu thế), không là Christ. Chỉ là một con người  bình thường… giống y  như bạn.
OSHO

Phóng viên: Ồ, không phải hoàn toàn như thế!

Đúng… Không hoàn toàn như thế! Bạn vẫn còn ngủ – nhưng cái đó không khác biệt bao nhiêu.  Trước đây, tôi cũng đã ngủ; một ngày kia, bạn sẽ có thể tỉnh dậy. Bạn có thể tỉnh dậy ngay khoảnh khắc này, không ai ngăn cản được điều đó. Cho nên sự khác biệt cũng không có gì đáng kể.

OSHO

(Từ một cuộc phỏng vấn với Robert Green, Santa Anna Register, quận Cam, California)Phần II. Những phản chiếu trong một tấm gương soi trống rỗng. Nhiều khuôn mặt của một kẻ chưa bao giờ tồn tại

Chương 8. Đạo sư sex

Chương 9. Giáo chủ thời thượng

Chương 10. Kẻ bịp bợm

Chương 11. Vị Bhagwan tự phong

Chương 12. Đạo sư (guru) của người giàu

Chương 13. Kẻ thích đùa

Chương 14. Đạo sư Rolls Royce

Chương 15. Người đạo sư

Phần III. Di sản

Chương 16. Tôn giáo phi tôn giáo

Chương 17. Thiền định cho thế kỷ 21

Chương 18. Tâm lý học thứ 3: Tâm lý học của chư Phật

Chương 19. Phật Zorba: Hữu thể người toàn bộ

Nếu Tôn Trọng Tôi Thì Hãy Tôn Trọng Sách Của Tôi

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Thiền  Download Sách Thiền PDF

Nghe/Tải 1,000 Files MP3 'Sách Nói Thiền Oshoê


Ads Belove Post