Chương 45. Đi lên của năng lượng sống 2

Chương 45. Đi lên của năng lượng sống 2

Price:

Read more

Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Chuyển năng lượng lên
Chương 45. Đi lên của năng lượng sống 2

Shiva nói: Hay trong không gian ở giữa, cảm thấy điều này như tia chớp.
Đây là phương pháp rất giống phương pháp trước nhưng chỉ hơi khác: “Hay trong không gian ở giữa, cảm thấy điều này như tia chớp.” Giữa trung tâm này và trung tâm khác, khi tia sáng đến, bạn có thể cảm thấy nó tựa như tia chớp - hệt như cái nhảy của ánh sáng. Với một số người phương pháp thứ hai này sẽ thích hợp hơn và với một số người khác, phương pháp thứ nhất thích hợp hơn.
Đây là lí do tại sao có sửa đổi. Có những người không thể tưởng tượng được những thứ dần dần và có những người không thể tưởng tượng được trong cái nhảy. Nếu bạn có thể nghĩ và tưởng tượng dần dần, thế thì phương pháp thứ nhất là tốt. Nhưng nếu bạn thử phương pháp thứ nhất và bạn bỗng nhiên cảm thấy rằng từ trung tâm này tia sáng nhảy trực tiếp lên trung tâm thứ hai, thế thì đừng thực hiện phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là tốt hơn cho bạn. “Cảm thấy điều này như tia chớp”- giống như tia sáng nhảy từ trung tâm này sang trung tâm tiếp. Và phương pháp thứ hai thực hơn vì ánh sáng thực sự nhảy. Không có phát triển dần từng bước. Ánh sáng là cái nhảy.
Với đàn bà, kĩ thuật đầu sẽ dễ dàng hơn còn đối với đàn ông, đó là kĩ thuật thứ hai. Tâm trí đàn bà có thể quan niệm được cái dần dần dễ dàng hơn còn đàn ông, nhảy dễ dàng. Tâm trí đàn ông mang tính ‘thay đổi thất thường’: nó nhảy từ vật nọ sang vật kia. Có trạng thái bứt rứt trong tâm trí đàn ông. Tâm trí đàn bà có quá trình dần dần. Nó không thay đổi thất thường. Đó là lí do tại sao logic nữ tính và nam tính là rất khác nhau. Người đàn ông, cứ nhảy từ vật nọ sang vật kia, còn đối với người đàn bà, điều này không thể quan niệm được. Với họ phải có trưởng thành - trưởng thành dần dần. Nhưng chọn đi. Thử hai cách này và chọn cách nào bạn cảm thấy tốt cho bạn.
Hai hay ba điều nữa về phương pháp này. Với tia chớp bạn có thể cảm thấy nóng đến độ dường như không thể chịu đựng nổi. Nếu bạn cảm thấy điều đó, đừng thử nó. Tia chớp có thể cho bạn nhiều nhiệt. Nếu bạn cảm thấy điều này, rằng điều đó là không thể chịu đựng nổi, đừng thử phương pháp này. Thế thì dùng phương pháp thứ nhất, nếu bạn thấy thoải mái, thế thì nó là tốt. Nếu không - nếu vẫn thấy khó chịu - đừng thử nó. Đôi khi sự bùng nổ có thể lớn đến mức bạn có thể trở nên khiếp sợ nó, và một khi sợ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm nó lần nữa.
Thế thì cái sợ sẽ đi vào. Cho nên người ta phải luôn luôn nhận biết đừng trở nên sợ hãi về bất kì cái gì. Nếu bạn cảm thấy rằng cái sợ sẽ đến và nó là quá nhiều với bạn, đừng thử nó. Thế thì phương pháp thứ nhất với tia sáng là tốt nhất. Nếu bạn cảm thấy rằng ngay cả với tia sáng cũng quá nhiều cái nóng đang tới với bạn, quán tưởng tia sáng là mát mẻ, tưởng tượng chúng là mát mẻ. Thế thì thay vì cảm giác ấm áp bạn sẽ cảm thấy cái lạnh với mọi thứ. Điều đó nữa cũng có hiệu quả. Cho nên bạn có thể quyết định: thử và quyết định. Nhớ lấy, với kĩ thuật này, và với các kĩ thuật khác nữa, nếu bạn cảm thấy rất không thoải mái hay bất kì cái gì không chịu đựng được, đừng làm nó. Còn có các phương pháp khác, và phương pháp này có thể không phải là dành cho bạn. Với rối loạn không cần thiết bên trong, bạn sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn là bạn sẽ giải quyết chúng.99
Xem tiếp Chương 46Quay  về Mục lục

Ads Belove Post