Chương 54. Thiền trên máy bay

Chương 54. Thiền trên máy bay

Price:

Read more

Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Tìm thấy không gian bên trong
Chương 54. Thiền trên máy bay

Bạn không thể tìm thấy tình huống nào tốt cho thiền hơn là khi đang bay ở độ cao. Chiều cao càng lớn, thiền càng dễ dàng. Do đó, trong nhiều thế kỉ, thiền nhân đã đi lên Himalayas để tìm độ cao.
Khi lực hấp dẫn ít đi và trái đất ở rất xa, nhiều lực kéo của đất cũng bị xa ra. Bạn xa hẳn xã hội hư hỏng mà con người đã xây dựng nên. Bạn được bao quanh bởi mây cùng sao, mặt trăng, mặt trời và không gian mênh mông. Vậy làm một việc: bắt đầu cảm thấy là một với cái mênh mông đó, và thực hiện điều đó theo ba bước. Bước thứ nhất là: trong vài phút chỉ nghĩ rằng bạn đang trở nên ngày càng lớn hơn... bạn choán đầy toàn bộ máy bay. Rồi bước thứ hai: bắt đầu cảm thấy rằng bạn đang trở nên cứ lớn mãi, lớn hơn máy bay, trong thực tế máy bay bây giờ ở bên trong bạn. Và bước thứ ba: cảm thấy rằng bạn đã mở rộng ra toàn bộ bầu trời. Bây giờ nhưng đám mây này đang di chuyển, và mặt trăng, các vì sao - chúng đang di chuyển trong bạn; bạn là khổng lồ, vô giới hạn. Cảm giác này sẽ trở thành việc thiền của bạn, và bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thảnh thơi và không căng thẳng.112
Xem tiếp Chương 55Quay  về Mục lục

Ads Belove Post