Kỹ thuật thở để thay đổi tâm trí

Kỹ thuật thở để thay đổi tâm trí

Price:

Read more

Kỹ thuật thở để thay đổi tâm trí

Patanjali nói: Tâm trí cũng trở nên yên tĩnh bởi việc đẩy ra và giữ lại lầnlượt hơi thở.Thế thì bạn đi vào qua sinh lí. Điều đầu tiên là đi vào qua tâm trí; điềuthứ hai là đi vào qua sinh lí.
Việc thở và nghĩ có kết nối sâu sắc, cứ dường như chúng là hai cực củamột thứ. Thỉnh thoảng bạn cũng trở nên nhận biết, nếu bạn có chút ít lưutâm, rằng bất kì khi nào tâm trí thay đổi, việc thở thay đổi. Chẳng hạn,nếu bạn giận, ngay lập tức việc thở của bạn thay đổi, nhịp điệu mất đi.Việc thở có phẩm chất khác. Nó không có nhịp điệu.Khi bạn có đam mê, thèm khát, khi dục chiếm quyền sở hữu, việc thởthay đổi; nó trở thành sốt, điên. Khi bạn im lặng, chỉ không làm gì, chỉcảm thấy rất thảnh thơi, việc thở có nhịp điệu khác. Nếu bạn quan sát, vàPatanjali phải đã quan sát rất sâu... ông ấy nói nếu bạn quan sát sâu bạncó thể thấy kiểu thở nào và nhịp của nó tạo ra kiểu tâm trí nào. Nếu bạncảm thấy thân thiện, việc thở là khác. Nếu bạn cảm thấy đối kháng, giậndữ, việc thở là khác. Cho nên hoặc thay đổi tâm trí và việc thở sẽ thayđổi, hoặc bạn có thể làm điều đối lập: đổi việc thở và tâm trí sẽ thay đổi.
Đổi nhịp của việc thở, và tâm trí lập tức thay đổi.Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, im lặng, vui vẻ, nhớ nhịp điệu của việcthở. Lần sau khi giận dữ tới, đừng cho phép việc thở thay đổi; bạn giữnhịp thở cứ dường như bạn hạnh phúc. Thế thì giận dữ là không thểđược, bởi vì việc thở tạo ra tình huống. Việc thở ép buộc các tuyến bêntrong thân thể nơi tiết ra hoá chất vào trong máu.
Đó là lí do tại sao bạn trở nên đỏ mặt khi bạn giận: hoá chất nào đó đãtới trong máu và bạn trở nên sốt, nhiệt độ của bạn lên cao; thân thể sẵnsàng chiến đấu hay chạy trốn. Thân thể đang trong tình trạng khẩn cấp.Qua việc gõ búa của việc thở, thay đổi này tới.Đừng thay đổi việc thở. Cứ giữ lại nó dường như bạn im lặng; việc thởphải tuân theo hình mẫu im lặng. Bạn sẽ cảm thấy không thể nào trở nêngiận dữ được. Khi bạn cảm thấy rất đam mê, thèm khát, dục nắm quyền.Thử làm dịu lại trong việc thở, và bạn cảm thấy dục đã biến mất.
Ở đây ông ấy gợi ý một phương pháp:Tâm trí cũng trở nên yên tĩnh bởi việc đẩy ra và giữ lại lần lượt hơi thở.Bạn có thể làm hai điều: bất kì khi nào bạn cảm thấy tâm trí không yêntĩnh - căng thẳng, lo nghĩ, huyên thuyên, trong lo âu, thường xuyên mơ -làm một điều: đầu tiên thở ra sâu. Bao giờ cũng bắt đầu bằng thở ra. Thởra sâu: nhiều nhất bạn có thể thở được, tống không khí ra. Với việc tốngkhông khí ra tâm trạng sẽ được tống ra, bởi vì việc thở là mọi thứ.Và đẩy hơi thở ra xa nhất có thể được. Ép bụng xẹp lại và giữ trong vàigiây - không hít vào. Để không khí đi ra, và không hít vào trong vàigiây. Thế rồi cho phép thân thể hít vào. Hít vào sâu - nhiều nhất bạn cóthể làm được. Lần nữa dừng lại trong vài giây. Lỗ hổng nên giống nhưbạn đã dùng khi thở ra - nếu bạn kìm lại trong ba giây, giữ việc thở trongba giây. Tống nó ra; giữ lại trong ba giây. Lấy vào; giữ lại trong ba giây.
Nhưng việc thở phải bị ném ra hoàn toàn. Thở ra toàn bộ và hít vào toànbộ, và làm nó thành nhịp điệu. Giữ lại, thế rồi thở vào; giữ lại, thế rồithở ra. Giữ lại, hít vào; giữ lại, thở ra. Ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy việcthay đổi tới trong toàn bộ bản thể bạn. Tâm trạng qua đi. Bầu khí hậumới đã đi vào trong bạn.
Điều gì xảy ra? Tại sao nó là vậy? Bởi nhiều lí do: một, khi bạn bắt đầutạo ra nhịp điệu này, tâm trí bạn bị làm trệch hướng hoàn toàn. Bạnkhông thể giận được, bởi vì điều mới đã bắt đầu và tâm trí không thể cóhai điều cùng nhau. Tâm trí bạn bây giờ được rót đầy với việc thở ra, thởvào, giữ lại, tạo ra nhịp điệu. Bạn hoàn toàn bị cuốn hút vào trong nó,việc hợp tác với giận bị phá vỡ.
Việc thở ra, hít vào, làm sạch toàn thân. Khi bạn thở ra và giữ lại trongba giây hay năm giây hay lâu chừng nào bạn muốn, lâu chừng nào bạncó thể, điều gì xảy ra bên trong? Toàn thân tống ra mọi thứ là độc trongmáu. Không khí ở ngoài, và thân thể có lỗ hổng. Trong lỗ hổng đó mọichất độc bị tống ra. Chúng đi tới tim, chúng tích luỹ ở đó - khí độc, ni tơ,các bô níc, tất cả chúng tụ tập ở đó.
Bình thường, bạn không cho chúng cơ hội để tụ tập lại với nhau. Bạn cứthở vào và ra; không có lỗ hổng, không dừng trong nhịp điệu. Nhưngtrong việc kìm lại đó, lỗ hổng được tạo ra, sự trống rỗng. Trong trốngrỗng đó, mọi thứ chảy và rót đầy nó. Thế rồi bạn lấy việc hít vào sâu vàthế rồi bạn kìm lại. Mọi khí độc đó trở nên bị trộn với việc thở; thế rồibạn lại thở ra và tống chúng ra. Lại dừng lại, để cho chất độc tụ tập... vàđây là cách tống các thứ ra.
Tâm trí và hơi thở được nối với nhau nhiều thế. Chúng phải vậy, bởi vìviệc thở là cuộc sống. Một người có thể không có tâm trí, nhưng khôngthể sống được nếu không có thở. Thở là sâu hơn tâm trí. Não của bạn cóthể được mổ ra hoàn toàn; bạn sẽ sống nếu bạn có thể thở. Nếu việc thởtiếp tục, bạn sẽ sống. Não có thể bị lấy ra hoàn toàn. Bạn sẽ sống thựcvật, nhưng bạn sẽ sống. Bạn sẽ không có khả năng mở mắt hay nói haylàm bất kì cái gì, nhưng trên giường bạn có thể vẫn sống, sống thực vậttrong nhiều năm. Nhưng tâm trí không thể vận hành nếu không có thở.
Nếu việc thở dừng lại, tâm trí biến mất.Yoga thấy điều cơ sở này, rằng việc thở là sâu hơn suy nghĩ. Nếu bạnthay đổi việc thở bạn thay đổi suy nghĩ, và một khi bạn biết chìa khoá -việc thở đó có chìa khoá - bạn có thể tạo ra bất kì khí hậu nào mà bạnmuốn. Điều đó là tuỳ ở bạn: nó tuỳ thuộc vào cách bạn thở. Chỉ làm mộtđiều: trong bẩy ngày, bạn chỉ làm một cuốn sổ ghi các kiểu thở xảy ravới các tâm trạng khác nhau. Khi bạn giận, lấy cuốn sổ ra và đếm việcthở - bạn hít vào bao nhiêu và bạn thở ra bao nhiêu. Năm giây bạn hítvào, ba giây bạn thở ra - viết điều đó ra.
Thỉnh thoảng bạn cảm thấy rất, rất tốt - ghi nó ra. Tỉ lệ của hít vào và thởra là gì, chiều dài là gì, có dừng lại nào không? - ghi nó ra. Trong bẩyngày chỉ làm ra cuốn nhật kí để cho cảm thấy việc thở riêng của bạn,cách nó được kết nối với tâm trạng của bạn. Thế rồi bạn có thể chọn nóra. Thế thì bất kì khi nào bạn muốn vứt bỏ một tâm trạng chỉ dùng hìnhmẫu đối lập, hay nếu bạn muốn đem tới một tâm trạng thế thì dùng hìnhmẫu.
Các diễn viên, dù có chủ ý, không chủ ý, đều đi tới hiểu điều đó bởi vìthỉnh thoảng họ phải giận mà không bị giận. Cho nên họ sẽ làm gì? Họsẽ phải tạo ra hình mẫu thở. Họ có thể không nhận biết, nhưng họ sẽ bắtđầu thở cứ như họ giận, và chẳng mấy chốc máu dồn lên mặt và chất độcđược tiết ra; không giận mà mắt họ đỏ, và họ ở trong trạng thái giận tinhvi mà không giận. Họ phải làm tình mà không có người trong yêu; họphải biểu lộ tình yêu mà không ở trong tình yêu. Họ làm điều đó thếnào? Họ biết bí mật nào đó của yoga.
Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nói một nhà yogi có thể trở thànhdiễn viên hoàn hảo nhất. Người đó là vậy! Sân khấu của người đó là baola, có vậy thôi. Người đó diễn xuất - không diễn trên sân khấu mà trênsân khấu của thế giới. Người đó là diễn viên, người đó không phải làngười làm. Và khác biệt là ở chỗ người đó đang tham gia vào vở kịchlớn, và người đó có thể vẫn còn là nhân chứng cho nó, và người đó cóthể vẫn còn xa cách và tách rời.

0 Đánh giá

Ads Belove Post