Biết ơn

Biết ơn

Price:

Read more

Biết ơn


Nhớ điều này. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy biết ơn, bạn sẽ được biến đổi. Bạn sẽ bắt đầu thay đổi bản thể mình từ kim loại cơ sở hơn thành vàng - đây là điều giả kim thuật tất cả là gì, và đây là điều tính chất sannyas tất cả là gì. Tính chất sannyas là giả kim thuật thuần khiết nhất, giả kim thuật mới, khoa học của biến đổi cái cơ sở hơn thành cái cao hơn. Và chiếc cầu là lòng biết ơn.
Cảm thấy biết ơn đi! Tìm các nguyên nhân để biết ơn, và bạn sẽ thấy vô hạn nguyên nhân. Buổi sáng mặt trời mọc và có đủ nguyên nhân, quá đủ, để nhảy múa và ca hát. Thượng đế đã mọc lên trong mặt trời. Và đến tối khi mặt trời lặn, ca hát và nhảy múa đi! Chẳng mấy chốc đêm tới với bóng tối đẹp của nó và tất cả những vì sao kia. Chẳng mấy chốc điều huyền bí sẽ bao quanh bạn, điều huyền bí của bóng tối và cái mát mẻ của bóng tối và cái im lặng của bóng tối và âm nhạc vô hạn của nó.
Cứ đi tìm nguyên nhân, và bạn sẽ trở nên có tính tôn giáo. Và, dần dần, dần dần, từng lòng biết ơn được cảm thấy sâu sắc sẽ biến đổi bạn. Ham muốn không bao giờ làm biến đổi, chỉ lòng biết ơn làm biến đổi - và chúng là đối lập đối xứng nhau. Ham muốn nghĩa là: "Cho tôi thêm nữa! Tôi đang phàn nàn đây. Tôi đòi hỏi." Biết ơn nói: "Ngài đã cho tôi nhiều tới mức tôi chưa bao giờ xứng đáng ngay chỗ đầu tiên. Tôi biết ơn, tôi cám ơn."
Thấy ra vấn đề đi. Ham muốn nói: "Cho tôi thêm nữa!" Biết ơn nói: "Ngài đã cho tôi nhiều thế! Không cái gì thêm nữa được cần đâu. Thế là đủ cho tôi sống với nó tới vĩnh hằng." Ham muốn đưa bạn vào tương lai. Biết ơn làm cho bạn tĩnh lặng, trong hiện tại. Biết ơn là thiền. Nó là hiện hữu im lặng ở đây bây giờ... và cái toàn thể mở ra. Và hàng nghìn hoa sẽ nở trong bản thể bạn.
Hương thơm đó biến đổi bạn. Hương thơm đó sẽ rót đầy bình bát ăn xin của bạn. Bạn sẽ trở thành hoàng đế. Bạn sẽ không là kẻ ăn xin thêm nữa.
Đây là điều tôi muốn cho bạn ở đây. Nhưng nếu bạn ham muốn, điều đó không thể được cho. Nếu bạn không ham muốn, nó có thể được cho. Nếu bạn hỏi tìm nó, bạn sẽ bỏ lỡ. Nếu bạn không hỏi tìm nó và bạn mở hội, bạn đã có nó rồi!

Ads Belove Post