Hạnh Phúc Là Tiêu Chuẩn Sống Duy Nhất

Hạnh Phúc Là Tiêu Chuẩn Sống Duy Nhất

Price:

Read more

Hạnh Phúc Là Tiêu Chuẩn Sống Duy Nhất


Nghĩa vụ duy nhất bạn có là hạnh phúc. Hãy làm cho nó thành tôn giáo về hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc, thế thì bất kì điều gì bạn đang làm, cái gì đó phải sai và sự thay đổi mạnh mẽ nào đó là cần thiết. Hãy để hạnh phúc quyết định.
Tôi là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Và hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất con người có.
Cho nên bao giờ cũng hãy nhìn vào điều xảy ra khi bạn làm cái gì đó: nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn. Cái là đúng cho bạn có thể không đúng cho ai đó khác, hãy nhớ điều đó nữa. Bởi vì cái thoải mái cho bạn có thể không thoải mái cho ai đó khác, cái gì đó khác lại có thể thoải mái cho người đó. Cho nên không thể có được luật phổ dụng về điều đó. Mọi cá nhân đều phải tìm ra điều đó cho bản thân mình. Cái gì là thoải mái cho bạn?
Trích “Cân Bằng Thân Tâm”

Ads Belove Post