Thầy có hoàn toàn ý thức về khoảng trống giữa cái chết sau cùng và lần sinh này không?

Thầy có hoàn toàn ý thức về khoảng trống giữa cái chết sau cùng và lần sinh này không?

Price:

Read moreCó, tôi hoàn toàn ý thức về bảy trăm năm đó. Tôi hoàn toàn ý thức, nhưng đó là ý thức về khoảng trống, về trống rỗng, về rỗng không, về không sự kiện nào xuất hiện. Không gì có thể xuất hiện. “Xuất hiện” có nghĩa là hiện thân. Chỉ nếu bạn trong cơ thể thì bất kỳ điều gì cũng có thể xuất hiện.
Vậy thì không cơ thể sẽ là sự buồn chán?
Không, bởi vì khái niệm về buồn chán thuộc về bình diện các sự kiện. Nếu một cái gì đó xảy ra liên tục thì bạn sẽ buồn chán. Buồn chán cũng còn là hiện tượng lặp đi lặp lại. Nếu hàng ngày bạn phải ăn cùng một loại thức ăn thì bạn sẽ chán. Nhưng khi không có gì xảy ra, buồn chán là điều không thể. Bạn không thể buồn chán bởi cái không.

0 Đánh giá

Ads Belove Post