Thượng Đế có tồn tại không?

Thượng Đế có tồn tại không?

Price:

Read moreMột cái gì đó về câu hỏi đúng... trước khi bạn hỏi một cái gì đó thì việc biết câu hỏi đúng là rất có ý nghĩa. Mọi câu hỏi đều không phải là yêu cầu đúng, bởi vì đối với khía cạnh bên trong thì bạn có thể hỏi nhiều, rất nhiều và các câu hỏi biểu hiện có vẻ đúng nhưng không phải như vậy; chúng là vô nghĩa.
Những câu hỏi trừu tượng là vô nghĩa đối với yêu cầu bên trong. Những câu hỏi trí tuệ là vô nghĩa: trí tuệ sẽ không dẫn bạn vào bên trong, bởi vì ngay cả nếu bạn nhận được câu trả lời đúng thì nó cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trí tuệ là công cụ, là cây cầu đối với tất cả tồn tại bên ngoài; nó không có ô cửa mở vào bên trong. Cho nên thời điểm bạn bắt đầu hỏi một cách trí tuệ, bạn có thể liên tục hỏi trong nhiều cuộc đời và tích lũy nhiều câu trả lời nhưng bạn vẫn không liên hệ được với thế giới bên trong.
Bạn có thể biết nhiều điều về mình, nhưng biết một cái gì đó về chính bạn thì lại không phải biết bạn. “Về” chỉ vòng quanh ở ngoại vi, và trung tâm vẫn không được chạm đến. Bạn có thể loanh quanh với những câu hỏi và câu trả lời, và mọi câu trả lời sẽ tạo ra nhiều câu hỏi hơn, thế rồi sẽ có nhiều câu hỏi hơn và lại sẽ có nhiều câu trả lời hơn nữa. Bạn vẫn giữ nguyên ở ngoại vi, hỏi và được trả lời, tích lũy nhiều kiến thức về bản thể mà không nhận biết về bản thể.
Làm thế nào để hỏi một cái gì đó có ý nghĩa - không đơn giản là trí tuệ mà là tồn tại, không chỉ là kiến thức của những câu nói mà là sống đích thực? Có một vài điều phải được nhớ.
Đầu tiên: bất kỳ điều gì bạn hỏi, đừng bao giờ hỏi câu hỏi đã được chế tạosẵn, đừng bao giờ hỏi câu hỏi rập khuôn. Hỏi một cái gì đó ngay lập tức liên quan đến bạn, một cái gì đó ý nghĩa với bạn, nó mang một vài thông điệp về sự chuyển hóa đối với bạn. Hỏi câu hỏi mà cuộc đời bạn liên quan. Đừng hỏi những câu hỏi sách vở, đừng hỏi những câu hỏi vay mượn. Và đừng mang nặng bất kỳ câu hỏi nào từ quá khứ, bởi vì điều đó sẽ là ký ức của bạn mà không phải bạn. Nếu bạn hỏi những câu hỏi vay mượn thì bạn sẽ không bao giờ có thể gặp được câu trả lời đích thực. Thậm chí nếu câu trả lời được đưa ra, nó sẽ không đáp ứng được bạn và bạn sẽ không nắm bắt được nó: câu hỏi vay mượn là vô nghĩa. Hỏi một cái gì đó bạn muốn hỏi. Khi tôi nói với bạn, tôi ngụ ý bạn là bạn tại chính thời điểm này, ở đây và bây giờ, ngay lập tức. Khi bạn hỏi một cái gì đó ngay lập tức, ở đây và bây giờ thì nó trở thành tồn tại; nó không liên quan đến ký ức nhưng liên quan đến bản thể bạn.
Điều thứ hai: đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào có thể được trả lời vào thời điểm nào đó, nhưng nó lại không thay đổi bạn bằng bất kỳ cách nào. Ví dụ, một người nào đó hỏi có Thượng Đế hay không: “Thượng Đế có tồn tại không?” Hỏi câu hỏi như vậy chỉ nếu câu trả lời sẽ thay đổi bạn, sao cho nếu có Thượng Đế thì bạn sẽ là loại người này và nếu không có Thượng Đế thì bạn sẽ là loại người khác. Nhưng nếu nó không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong bạn dù biết có Thượng Đế hay không, vậy thì câu hỏi là vô nghĩa. Đó chỉ là sự tò mò mà không phải yêu cầu đòi hỏi. Cho nên hãy nhớ, hỏi bất kỳ điều gì bạn quan tâm thực sự. Chỉ khi đó mới có câu trả lời ý nghĩa cho bạn, ý nghĩa trong hoàn cảnh rằng bạn sẽ khác đi với câu trả lời khác. Bạn có thực sự quan tâm đến sự tồn tại của Thượng Đế không? Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn lao với bạn nếu có Thượng Đế không? Bạn sẽ là dạng người khác không? Và nếu không có Thượng Đế thì toàn bộ cuộc đời bạn sẽ có hình thái rất khác đến độ bạn không thể như cũ không?
Khi tôi nhìn thấy điều đó, cho dù Thượng Đế có tồn tại hay không thì mọi người vẫn giữ nguyên là vậy. Họ chỉ quan tâm đến mục đích về kiến thức bên ngoài. Họ không thực sự quan tâm; câu hỏi không tồn tại. Ngay lập tức, ở đây và bây giờ, tự nhiên, hãy cho phép câu hỏi nảy sinh trong bạn. Đừng mang một cái gì đó từ quá khứ, đừng mang một cái gì đó từ những người khác, đừng mang một cái gì đó từ những kinh sách.
Hãy để nó xuất phát từ bạn. Và thậm chí nếu không có gì xuất hiện thì điều đó còn tốt hơn. Nếu không có câu hỏi xuất hiện và bạn cảm nhận sự trống rỗng sâu sắc, vậy thì điều đó là tốt. Sự trống rỗng đó là đích thực, nó là của bạn. Thậm chí trong sự trống rỗng đó nhiều điều có thể xảy ra. Nếu bạn hỏi theo kiểu này, từ bản thể sâu thẳm của bạn thì chính câu hỏi lại trở thành quá trình thiền. Đôi khi xảy ra rằng, chính câu hỏi của bạn trở thành câu trả lời. Nó xuất phát từ độ sâu hơn thì nó lại gần với câu trả lời hơn. Nếu bạn hỏi từ trung tâm bản thể bạn thì sẽ không có bất kỳ nhu cầu nào về câu trả lời; chính câu hỏi sẽ trở thành câu trả lời. Vì vậy mà tôi nói nó trở thành quá trình thiền. Nếu bạn có thể hỏi theo cách mà bạn liên quan toàn bộ trong nó và không có gì giữ bên ngoài câu hỏi thì bạn đã trở thành câu hỏi. Vậy thì không câu trả lời nào là cần đến. Thực tế là toàn bộ câu hỏi sẽ trở thành câu trả lời.
Câu hỏi là nhu cầu từ bên ngoài chỉ bởi vì câu hỏi của bạn không sâu sắc. Những gì tôi đang nói là sự thực đối với sự tìm kiếm nội tại. Trong khoa học, hoặc với bất kỳ yêu cầu bên ngoài nào thì nó sẽ không là vậy. Có câu hỏi sẽ vẫn giữ nguyên là câu hỏi và câu trả lời sẽ phải được tìm kiếm. Nhưng với bản thể bên trong thì chính câu hỏi có thể trở thành câu trả lời, chính sự truy tìm của bạn có thể trở thành mục đích.
Trong việc tìm kiếm bên trong, phương tiện và mục tiêu không phải là hai vấn đề riêng biệt. Chính phương tiện là mục tiêu. Theo đuổi một cách đúng đắn thì khởi đầu cũng là kết thúc, sự truy tìm là sự nhận biết. Nhưng thế thì câu hỏi phải là toàn bộ, là đích thực. Bạn phải sâu sắc với câu hỏi của mình, nó không phải là sự tò mò bên ngoài.
Cho nên bây giờ hãy thư giãn. Khi tôi nói thư giãn, tôi ngụ ý thư giãn với quá khứ của bạn, thư giãn với những câu hỏi vay mượn, thư giãn tâm trí bạn sao cho bản thể bạn có thể hiện ra rõ nét. Thế rồi câu hỏi này có thể trở thành quá trình thiền. Thế rồi bất kỳ điều gì xuất hiện từ tâm trí bạn, bạn đừng do dự mà hãy hỏi.

0 Đánh giá

Ads Belove Post