Cái gì là quan trọng với thầy?

Cái gì là quan trọng với thầy?

Price:

Read moreĐiều đó tuỳ vào từng khoảnh khắc.
Tôi không thể đưa ra toàn bộ câu trả lời cho nó được bởi vì điều đó có nghĩa là lần nữa tôi lại đề nghị một triết lí, lại làm ra tôn giáo rằng 'cái này là quan trọng cho tôi và cái này sẽ quan trọng cho tôi vào ngày mai nữa.' Điều đó thay đổi... Trong khi tôi đang tắm, vòi hoa sen là quan trọng. Khi tôi đang nói với các bạn, nói với các bạn là quan trọng. Khi tôi đang ăn, ăn là quan trọng. Trong khi tôi ngủ, ngủ là quan trọng.
Cho nên điều đó rất khó cho tôi. Mọi thứ đều quan trọng vào lúc tôi đang làm nó... và tôi không làm những việc không quan trọng. Được chứ. Chào Maneesha.

0 Đánh giá

Ads Belove Post