Cái gì vẫn tồn tại sau cái chết?

Cái gì vẫn tồn tại sau cái chết?

Price:

Read moreThưa Osho, cái gì ở đằng sau cái chết? Cái gì là cái vẫn tồn tại - linh hồn, atman - thầy có thể mô tả nó được không?

Không có cái chết, chỉ sự thay đổi hình dạng.
Mọi thứ tiếp tục...
Nước cấu thành nên bạn, gần tám mươi phần trăm hay hơn, trở về nước. Bùn cấu thành nên bạn, trở về bùn.
Tất cả các yếu tố cấu thành nên bạn đều trở về cội nguồn của chúng. Tâm thức bạn đi vào trong một thân thể mới. Bạn có thể gọi nó là linh hồn, bạn có thể gọi nó là atman.
Thân thể cũ không còn có khả năng là ngôi nhà để được sống trong đó cho nên bạn đơn giản chuyển sang ngôi nhà mới và bạn tiếp tục chuyển sang nhà mới chừng nào bất kì loại ham muốn nào vẫn còn lại trong bạn.
Khoảnh khắc mọi ham muốn biến mất, khoảnh khắc bạn sống toàn bộ tới mức tất cả các ham muốn đều bị thiêu cháy bởi việc sống của bạn, tới mức bạn đơn giản sống mà không có ham muốn nào, không có tham vọng nào, không có mục đích nào, thế thì các yếu tố vật chất đi vào trong các yếu tố vật chất và tâm thức của bạn đi vào trong tâm thức vũ trụ. Chẳng cái gì chết đi. Chỉ các tổ hợp phân tán đi. Và chúng thiết lập nên thân thể khác cho bạn. Sự tồn tại rất từ bi - nó cứ cho bạn những thân thể mới, hình dạng mới, chừng nào bạn còn chưa học xong bài học. Và bài học là sống toàn bộ tới mức không còn chỗ cho bất kì ham muốn nào. Thế thì bạn được phép là một phần của tâm thức vũ trụ.
Tâm thức vũ trụ này không tách biệt khỏi sự tồn tại. Nó là một phần, phần cố hữu của sự tồn tại. Sự tồn tại là một. Vật chất và tâm thức là hai cực của một năng lượng. Vật chất là tổ hợp nào đó của cùng năng lượng như tâm thức. Nó là cùng loại vải mà từ đó mọi quần áo được tạo ra - áo sơ mi của bạn, mũ của bạn, bộ đồ ngủ của bạn, mọi thứ. Tương ứng với nhu cầu của bạn. Nhưng vải, thực tại cơ sở, là một. Và cái chết chỉ là quan niệm lầm, hiểu lầm.
Điều đó bao giờ cũng xảy ra cho người khác. Đó là lí do tại sao bạn có hiểu lầm.
Bao giờ cũng là ai đó khác chết. Bạn không bao giờ chết. Cho nên câu hỏi nảy sinh 'cái chết là gì?' Và khoảnh khắc bạn sẽ chết, nếu bạn đang sống với mọi loại ham muốn, những tham vọng chưa hoàn thành, thế thì khả năng là quá trình chết sẽ xảy ra nhưng bạn sẽ vô ý thức. Điều đó nữa cũng là từ bi của sự tồn tại.
Cũng giống như nhà phẫu thuật sẽ cho bạn thuốc mê trước cuộc giải phẫu, sự tồn tại cho bạn cơn mê trước khi nó phân tách các yếu tố của bạn và thay đổi toàn bộ cấu trúc và cho bạn một con người mới, một dạng mới. Nhưng chẳng cái gì chết cả. Cái chết là điều dối trá như Thượng đế vậy.
Cho nên khi tôi lần đầu tiên đọc phát biểu của Frederick Nietzsche rằng 'Thượng đế chết' thì tôi đã nói rằng đây là một phát biểu nhỏ bé thế nhưng lại có dối trá lớn nhất trong nó - Thượng đế và cái chết.

0 Đánh giá

Ads Belove Post