Osho - Tại sao đau khổ tồn tại trên thế giới?

Osho - Tại sao đau khổ tồn tại trên thế giới?

Price:

Read moreĐau khổ tồn tại trên thế giới bởi vì các chủ định, mục đích, và những thứ như thế. Đau khổ đơn giản nghĩa là bạn bị chia chẻ, bị xé ra - bạn trong tình huống mà không bao giờ có thể là một toàn thể, bạn không bao giờ có thể là một đơn vị tổng thể.
Đau khổ biến mất vào khoảnh khắc bạn vứt bỏ chủ định, mục đích - chấm dứt. Và bạn bắt đầu sống  từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Không có ngày mai và không có tương lai. Thời gian nghĩa là bây giờ. Và không gian nghĩa là ở đây. Mọi đau khổ biến mất.
Nhưng bởi vì cái gọi là những lãnh tụ của thế giới, các nhà tư tưởng, triết gia, nhà thượng đế học - tất cả họ đang cho bạn những lí tưởng lớn lao cần được đạt tới; họ đã quản lí nhân loại để đau khổ mãi mãi. Những lí tưởng đó, mục đích đó đều là nguyên nhân của đau khổ và cái gọi là các lãnh tụ xã hội, chính trị, tôn giáo vĩ đại đều là các kẻ tội đồ, những người đã tạo ra toàn thể hiện tượng chia rẽ con người.


Nhưng điều đó đã được làm với sự phức tạp thế, có lẽ bản thân họ không nhận biết về điều họ đang làm. Họ có thể làm khổ chính bản thân họ.

Ads Belove Post