Chương 1. Hiểu gốc rễ của nô lệ

Chương 1. Hiểu gốc rễ của nô lệ

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 1. Hiểu gốc rễ của nô lệ


Để tự do toàn bộ người ta cần nhận biết toàn bộ, bởi vì sự tù túng của chúng ta được bắt rễ trong vô ý thức của chúng ta; nó không bắt nguồn từ bên ngoài. Không ai có thể làm bạn không tự do được. Bạn có thể bị tiêu diệt nhưng tự do của bạn không thể bị lấy đi trừ phi bạn bỏ nó đi. Trong phân tích tối thượng bao giờ cũng là mong muốn của bạn để không được tự do làm cho bạn không tự do. Chính ham muốn của bạn được phụ thuộc, ham muốn của bạn để vứt bỏ trách nhiệm là chính mình, cái đó mới làm cho bạn không tự do.
Khoảnh khắc người ta nhận trách nhiệm về chính bản thân mình… Và hãy nhớ đó không phải toàn hoa hồng đâu, có cả gai trong đó nữa; đó không phải toàn dịu ngọt đâu, có nhiều khoảnh khắc cay đắng trong đó. Dịu ngọt bao giờ cũng được cân bằng bởi cay đắng, chúng bao giờ cũng tới theo cùng tỉ lệ. Hoa hồng được cân bằng bởi gai, ngày bởi đêm, mùa hè bởi mùa đông. Cuộc sống giữ cân bằng giữa các cực đối lập.  Cho nên người ta thực sự chấp nhận trách nhiệm là bản thân mình với tất cả mọi cái đẹp, cái cay đắng của nó, nhiềm vui và nỗi buồn của nó, có thể là tự do. Chỉ người như vậy mới có thể tự do…
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post