Chương 17. Năng lượng Dục: Sự thức tỉnh của Kundalini

Chương 17. Năng lượng Dục: Sự thức tỉnh của Kundalini

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 17. Năng lượng Dục: Sự thức tỉnh của Kundalini


Câu hỏi:
Làm cách nào một người vượt qua được việc thu hút tới dục sao cho Kundalini có thể hướng thẳng lên?
Năng lượng liên tục hướng xuống thông qua trung tâm dục trong nhiều lần ra đời cho nên khi bất kì năng lượng nào được tạo ra, đầu tiên nó cố tình di chuyển xuống. Đó là lí do tại sao đôi khi thiền tạo ra nhiều năng lượng dục trong cơ thể hơn là bạn cảm thấy trước đó. Bạn sẽ cảm nhận nhiều dục hơn bởi vì bạn đã tạo ra nhiều năng lượng trước đó. Khi bạn bảo tồn một cái gì đó cũ thì đường dẫn quen thuộc sẽ sẵn sàng xả nó. Cơ cấu đang sẵn sàng, đường dẫn cũ đang sẵn sàng. Tâm trí bạn chỉ biết một đường dẫn - đường dẫn thấp hơn, đường dẫn dục - cho nên khi bạn đang trong thiền, chuyển động đầu tiên của năng lượng sống của bạn sẽ hướng xuống. Hãy nhận biết điều đó.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post