Chương 3. Khoa học huyền bí của mắt thứ ba

Chương 3. Khoa học huyền bí của mắt thứ ba

Price:

Read more

Osho - Những điều huyền bí tiềm ẩn
Chương 3. Khoa học huyền bí của mắt thứ ba
12 tháng 6 năm 1971, buổi tối tại Woodland, Bombay, Ấn Độ



Trước khi tôi nói với bạn về màu đỏ son hoặc dấu bột gỗ đàn hương, tôi muốn nói với bạn về hai sự kiện. Điều đó sẽ làm cho bạn hiểu mọi vấn đề dễ dàng hơn. Cả hai sự kiện đó đều là thực tế lịch sử.
Vào năm 1888, một người tên là Ramanujan sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn nghèo ở miền Nam Ấn Độ. Ông ta trở thành nhà toán học rất nổi tiếng. Ông ta không thể học nhiều nhưng tài năng của ông ta trong toán học thì là độc nhất. Nhiều nhà toán học được giáo dục tốt đã có được danh tiếng vì họ được đào tạo, được hướng dẫn bởi những người khác trong nhiều năm. Nhưng Ramanuja thậm chí đã không trúng tuyển vào trường đại học, không được đào tạo, hướng dẫn bởi bất kì ai.
Với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ông ta phải làm công việc văn phòng, nhưng tin tức về tài năng đáng kinh ngạc của ông ta về toán học đã nhanh chóng lan truyền.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post