Chương 4. Thiền “Hỗn loạn”

Chương 4. Thiền “Hỗn loạn”

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 4. Thiền “Hỗn loạn”


Câu hỏi:
Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên một cách lí thú rằng kĩ thuật thiền của thầy về thư giãn thông qua thở mạnh phát triển cùng một lúc với kĩ thuật liệu pháp hỗn loạn đã xuất hiện ở phương Tây, như thuyết của ông R.D. Laing cho rằng bệnh tâm thần phân liệt không phải là một cái gì đó có thể được đẩy lùi, nhưng lại là một cái gì đó được trải nghiệm một cách tự nguyện. Laing đã nói rằng bạn không thể lành mạnh cho đến khi bạn không còn lành mạnh hoặc mất trí. Còn có phương pháp Reich về việc sử dụng năng lượng dục để giải tỏa sự tắc nghẽn của cơ thể cùng với bệnh loạn thần kinh chức năng; kĩ thuật này là nguồn cảm hứng cho liệu pháp được gọi là năng lượng sinh học, cũng như liệu pháp tâm lí. Liệu có thể có một ý nghĩa nào đó trong sự trùng hợp này?
Con người như vậy là loạn thần kinh chức năng. Không phải chỉ có vài người bị loạn thần kinh chức năng, mà nhân loại đang bị loạn thần kinh chức năng. Đó không phải là vấn đề chữa trị cho vài người mà là chữa trị cho toàn bộ nhân loại. Loạn thần kinh chức năng là điều kiện “bình thường”. Khi bạn sinh ra, bạn đã bị loạn thần kinh chức năng. Có những lí do và chứng cứ về điều đó. Hiểu được những nguyên nhân sẽ làm cho con người trở thành “loạn thần kinh chức năng một cách bình thường”.
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 5 Quay về Mục lục

Ads Belove Post