Chương 5. Thiền Động hoặc Thiền Tĩnh

Chương 5. Thiền Động hoặc Thiền Tĩnh

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 5. Thiền Động hoặc Thiền Tĩnh


Câu hỏi:
Thiền Động là rất năng động, rất tích cực. Liệu việc chỉ ngồi tĩnh lặng có thể vào thiền được hay không?
Bạn có thể vào thiền chỉ bằng việc ngồi nhưng nếu chỉ ngồi thì sau đó bạn sẽ không thể làm được việc gì khác. Nếu bạn có thể ngồi, điều đó có thể trở thành thiền. Hãy toàn tâm trong tư thế ngồi; không vận động có thể trở thành sự vận động. Thực tế chữ Zen xuất phát từ chữ zazen, nó có nghĩa chỉ ngồi, không làm gì. Nếu bạn chỉ ngồi, không làm gì với cơ thể và với tâm trí, điều đó sẽ trở thành thiền nhưng sẽ rất khó khăn.
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 6 Quay về Mục lục

Ads Belove Post