Chương 5. Chiêm tinh học: Khoa học về tính duy nhất của vũ trụ

Chương 5. Chiêm tinh học: Khoa học về tính duy nhất của vũ trụ

Price:

Read more

Osho - Những điều huyền bí tiềm ẩn
Chương 5. Chiêm tinh học: Khoa học về tính duy nhất của vũ trụ
9 tháng 7 năm 1971, buổi tối tại Woodland, Bombay, Ấn ĐộCó lẽ chiêm tinh là chủ đề cổ xưa nhất và cũng bị cấm đoán nhiều nhất. Nó là cổ xưa nhất bởi vì khi chúng ta có khả năng nghiên cứu lịch sử loài người xa về quá khứ thì chiêm tinh cũng đã tồn tại. Những câu khắc chiêm tinh đã được tìm ra trên những dấu vết còn lại của thời văn minh Sumarian từ hai lăm nghìn năm trước Jesus. Những dấu vết xương còn lại đã được khám phá với những câu khắc chiêm tinh và những đường nét bên ngoài quỹ đạo của mặt trăng trên bầu trời.
Nhưng thậm chí ở Ấn Độ, khoa học này còn cổ xưa hơn. Ở Rigveda, sự ám chỉ về chòm sao nào đó có thể có thể đã xuất hiện chín mươi lăm nghìn năm trước. Vì điều này mà Lokmanya Tilak đã kết luận rằng kinh Veda thậm chí còn cổ hơn: chòm sao như kinh Veda mô tả chỉ có thể xuất hiện vào thời điểm khoảng chín mươi lăm nghìn năm về trước, cho nên sự trích dẫn của Veda ít nhất là chín mươi lăm nghìn năm.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post