Chương 6. Chiêm tinh học: Ô cửa tới sự mộ đạo

Chương 6. Chiêm tinh học: Ô cửa tới sự mộ đạo

Price:

Read more

Osho - Những điều huyền bí tiềm ẩn
Chương 6. Chiêm tinh học: Ô cửa tới sự mộ đạo
10 tháng 7 năm 1971, buổi tối tại Woodland, Bombay, Ấn Độ


Một số vấn đề cần thiết phải được hiểu. Đầu tiên cần phải biết, theo quan điểm khoa học, toàn bộ gia đình hệ mặt trời sinh ra từ mặt trời. Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc và các hành tinh còn lại bao gồm Trái Đất là tất cả những phần hữu cơ của mặt Trời. Dần dần, sự sống trên Trái Đất biến thành thực tại - từ cây cối đến con người. Con người là phần hữu cơ của Trái Đất, Trái Đất là phần hữu cơ của Mặt Trời. Giống như người mẹ có con gái, rồi đến lượt nó cũng có con gái, và ba người đó có cùng dòng máu. Cơ thể họ được hình thành bởi cùng những tế bào. Các nhà khoa học dùng từ sự thấu cảm, có nghĩa là cảm xúc được chia sẻ. Những thứ được sinh ra từ cùng một nguồn có dạng kinh nghiệm chia sẻ nội tại.

(Chương này còn tiếp)
Hết quyển "Những điều huyền bí tiềm ẩn" - Quay về Mục lục

Ads Belove Post