Chương 8. Từ tình yêu tới lòng yêu thương

Chương 8. Từ tình yêu tới lòng yêu thương

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 8. Từ tình yêu tới lòng yêu thương


Từ yêu có thể có hai nghĩa tuyệt đối khác nhau - không chỉ khác nhau mà còn đối lập hẳn nhau. Một nghĩa là yêu như mối quan hệ, nghĩa kia là yêu như trạng thái của bản thể. Khoảnh khắc yêu trở thành mối quan hệ nó trở thành tù túng bởi vì có trông đợi và có đòi hỏi và có thất vọng, và nỗ lực từ cả hai phía để chi phối. Mối quan hệ không phải là điều đúng. Nhưng yêu như trạng thái của bản thể là hoàn toàn khác. Nó nghĩa là bạn đơn giản yêu; bạn không tạo ra mối quan hệ từ nó. Tình yêu của bạn cũng giống như hương thơm của hoa. Nó không tạo ra mối quan hệ; nó không đòi hỏi bạn phải hiện hữu theo cách nào đó. Nó không đòi hỏi gì cả. Nó đơn giản chia sẻ. Và trong chia sẻ cũng không có ham muốn về đền ơn nào cả. Bản thân việc chia sẻ là sự đền ơn rồi.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post