Chương 9. Khai tâm đối với bậc thầy: Kĩ thuật tối thượng

Chương 9. Khai tâm đối với bậc thầy: Kĩ thuật tối thượng

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 9. Khai tâm đối với bậc thầy: Kĩ thuật tối thượng


Khi tôi nói rằng con người đang ngủ, điều này phải được hiểu. Chúng ta liên tục mơ, hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Trong đêm chúng ta khép lại với thế giới bên ngoài, chỉ còn giấc mơ bên trong. Ban ngày, trạng thái của chúng ta là mở đối với thế giới bên ngoài. Bạn nhắm mắt lại trong chốc lát và bạn lại có thể mơ; nó là liên tục bên trong. Bạn đang nhận biết thế giới bên ngoài nhưng sự nhận biết đó không có sự vắng mặt của tâm trí mơ; nó bị áp đặt lên tâm trí mơ, nhưng bên trong những giấc mơ vẫn tiếp tục. Đó là lí do tại sao chúng ta không nhìn thấy gì là thực, thậm chí khi chúng ta được coi là đang thức. Chúng ta áp đặt giấc mơ thành sự thật. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó là gì; chúng ta luôn nhìn thấy những hình chiếu của mình.
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 10 Quay về Mục lục

Ads Belove Post