Lời bạt - Tự do thật sự là tâm linh

Lời bạt - Tự do thật sự là tâm linh

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Lời bạt - Tự do thật sự là tâm linh


Tự do thật sự chẳng liên quan gì tới thế giới bên ngoài.
Tự do thật sự không mang tính chính trị, không mang tính kinh tế; nó là tâm linh. Tự do chính trị có thể bị lấy đi vào bất kì lúc nào; tự do kinh tế có thể biến mất như giọt sương trong ánh mặt trời sáng sớm. Chúng không ở trong tay bạn. Và cái mà không ở trong tay bạn thì không thể được gọi là tự do thật sự.
(Chương này còn tiếp)
Kết thúc “Tự do – Dũng cảm là chính mình” Quay về Mục lục

Ads Belove Post