Chương 2. Thiền định là bông hoa, lòng trắc ẩn là hương hoa

Chương 2. Thiền định là bông hoa, lòng trắc ẩn là hương hoa

Price:

Read more

Osho - Lòng trắc ẩn - Sự nở hoa cuối cùng của tình yêu
Chương 2. Thiền định là bông hoa, lòng trắc ẩn là hương hoa


Thiền định là một bông hoa còn lòng trắc ẩn là hương thơm của bông hoa đó.
Giống như những gì xảy ra. Khi hoa đơm bông, mùi hương của nó lan tỏa khắp nơi theo gió, lan tỏa đến tận cùng của trái đất. Nhưng điều cơ bản là đó là thời kì tươi đẹp nhất của bông hoa.
Con người cũng mang trong mình khả năng tiềm tàng về ‘sự ra hoa’. Chỉ khi linh hồn của con người ra hoa thì mới có hương thơm của lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn không thể thực hành, nó không phải là một môn học. Bạn không thể kiểm soát nó vì nó không nằm bên trong bạn. Nếu bạn suy ngẫm một ngày và đột nhiên, bạn nhận thức một hiện tượng mới lạ, hoàn toàn lạ lẫm với bạn, lòng trắc ẩn đang tiến gần với sự tồn tại. Không cần dẫn lối, nó tự chuyển động về nơi kết thúc của sự sống.
Nếu không thiền định, năng lượng tồn tại dưới dạng đam mê. Nếu bạn thiền định, năng lượng đó sẽ chuyển hóa thành lòng trắc ẩn. Đam mê và lòng trắc ẩn không phải là hai loại năng lượng khác nhau. Chúng là một. Một khi đã trải qua giai đoạn thiền định, năng lượng sẽ thay đổi vẻ bề ngoài. Đó là sự khác nhau về định tính. Đam mê chuyển động xuống dưới, lòng trắc ẩn thì tiến lên. Đam mê có thể thành khát khao nhưng lòng trắc ẩn thì không thể; đam mê là để bạn quên đi cái đói nghèo còn lòng trắc ẩn là sự tán dương, là điệu nhảy của sự hoàn thiện. Bạn mãn nguyện đến nỗi bạn có thể chia sẻ điều đó. Bây giờ, chẳng còn gì, bạn phải thực hiện số mệnh mà bạn đã mang theo hàng thế kỉ trong khoảng thời gian mà bạn không có khả năng đơm hoa, nó như là nụ hoa. Bây giờ bạn có thể nở hoa và có thể nhảy múa. Bạn đã đạt được, đã hoàn thành, không có gì để cố gắng đạt lấy nữa, không có nơi nào để đi, không có việc gì phải làm.
(Chương này còn tiếp)
Xem Chương 3 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post