Chương 2. Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn

Chương 2. Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn

Price:

Read more

Osho - Hành trình nội tại
Chương 2. Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn


Thính giả thân yêu,
Chiều nay tôi muốn bàn luận thêm về một vài điểm có liên quan đến cái trung tâm thực sự của cơ thể. Có vài người đã nêu lên một số câu hỏi về chủ đề này.
Chẳng phải đầu hay tim, mà chính rốn mới là trung tâm căn bản và quan trọng nhất của đời sống con người. Con người đã phát triển theo bộ não của mình và vì thế mà chiều hướng và dòng chảy cuộc sống của ta đã đi sai hướng. Năm ngàn năm qua, ta đã giáo dục và phát triển duy chỉ có óc não, duy chỉ có trí thông minh mà thôi. Hậu quả là rất nguy hiểm. Hậu quả là hầu như mọi người đều đang ở trên bờ vực điên loạn - chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi là bất cứ ai cũng có thể trở nên điên loạn. Bộ não đã hầu như trên bờ sụp đổ - chỉ cần một cái đẩy nhẹ là não sụp đổ.

(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post