Chương 6. Tự do thoát khỏi niềm tin

Chương 6. Tự do thoát khỏi niềm tin

Price:

Read more

Osho - Hành trình nội tại
Chương 6. Tự do thoát khỏi niềm tin


Thính giả thân mến,
Con người bị trói buộc trong những xiềng xích của tư tưởng giống như một tù nhân. Trong cái ngục tù của những tư tưởng ấy, nền tảng của nó được tạo bởi cái loại đá nào? Trong buổi chiều nay ta đã nói về một trong những tảng đá đó. Tối nay ta sẽ nói về tảng đá thứ nhì nhưng cũng là tảng đá quan trọng không kém. Nếu hai tảng đá này được loại bỏ, thế thì ta sẽ nhận biết được cái nhầm lẫn cho rằng kiến thức học hỏi chính là kiến thức thật sự, và ta sẽ rất dễ dàng vượt lên cao hơn cái ngục tù tư tưởng của mình.
Tảng đá thứ hai là gì? Cái tảng đá mà trên đó những mạng lưới của tư tưởng được thêu dệt, trên đó cái ngục tù tư tưởng của tâm trí con người đã được xây dựng là gì? Có lẽ bạn không biết. Có lẽ bạn chẳng hề nghĩ gì về việc làm sao mà trong ta lại đầy ắp những tư tưởng mâu thuẫn với nhau nhiều như thế.

(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post