Osho - Con Đường Của Nhà Huyền Môn

Osho - Con Đường Của Nhà Huyền Môn

Price:

Read more

Osho - Con Đường Của Nhà Huyền Môn


Cuốn sách Con Đường Của Nhà Huyền Môn là một trong những loạt bài thuyết giảng đáng chú ý nhất của Osho về bí truyền. Nghiên cứu những chủ đề bí truyền, bao gồm cả việc sử dụng những hình thái của chính ông về thôi miên Tây Tạng, được gọi là Bardo, Osho đã chia sẻ sự hiểu biêt của mình về những vấn đề như thôi miên và giải thôi miên, những trái nghiệm ra khỏi cơ thể, bảy lớp của tâm thức con người, và những kỹ thuật giúp cho việc giải quyết và mang tâm trí vô thức đến với ánh sáng. Ông cũng nói về trường phái Huyền môn của mình, và vai trò của nó trong việc phát triển nhân loại mới.

…Vũ trụ này là bí ẩn, cái đang được vận hành hoàn hảo cả cái biểu hiện và cái vô biểu hiện. Chừng nào mà cái hoàn hảo, cái bí ẩn đó còn chưa được khám phá, chưa được biết tới thì tâm thức con người vẫn còn an trú vào trong những cái vô thường. Và kết cục là đau khổ và dính mắc không lối ra.
Với một cái không thể hiểu và bí ẩn đến vậy, rất nhiều con đường đều tỏ ra bế tắc và đi quá dài hoặc đi lòng vòng thì con đường huyền môn lại tỏ ra đơn giản và nhanh chóng.
Chỉ cần bạn tin cậy vào sự Tồn tại, tin cậy vào Chân lý, tin cậy vào Bậc Thầy tâm linh, bạn sẽ ngay lập tức đi vào trong giao cảm với Sự Thật. Từ đó Tâm thức của bạn được chuyển hóa và biến đổi từ bóng đêm của Bản ngã, của tâm trí thành Vô ngã và Ánh sáng linh thiêng tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần tin cậy vào sự sống, vào dòng chảy của cuộc sống, bạn sẽ bất ngờ nổi lên và buông xuôi theo Sự Thật.
Con đường huyền môn là con đường của huyền bí, con đường của chim bay. Bạn di chuyển, bạn đi mà chẳng để lại dấu vết gì, ấy vậy mà chỗ nào bạn cũng đến, nơi đâu bạn cũng dường như đã thấu tỏ. Cả sự bí ẩn của Vũ trụ nằm trong lòng bàn tay của Nhà huyền môn. Lấy bí ẩn khám phá bí ẩn, lấy cái không thể biết để khám phá cái không thể biết. Tất cả cứ dường như không thể được vậy mà lại đơn giản như chúng ta quan sát một hơi thở. Và rồi một ngày bạn sẽ là một với điều huyền diệu trong Trời Đất, bạn nổi lên như Mây trắng và rong chơi khắp nơi từ vô cùng đến vô cùng, từ không đến có và từ có đến không, từ hình dạng đến vô hình dạng và từ vô hình dạng tới hình dạng. Tất cả dường như là phép màu vậy.

Chỉ có thể nói đó là “Con đường Huyền môn” – Con đường huyền bí và mãi mãi là bí ẩn.

Ads Belove Post