Tái sinh để học hỏi và chuyển hóa

Tái sinh để học hỏi và chuyển hóa

Price:

Read more

Tái sinh để học hỏi và chuyển hóa


Chúng ta đã phải trải qua nhiều giai đoạn để trở thành con người trong kiếp này. Tuy có nhiều kiếp nhân sinh khác nhau nhưng chúng ta biết rõ kiếp người trần gian nhất. Thật ra thì sự chuyển hóa bắt đầu từ các thể cấp năng lượng (energetic levels). Thoạt đầu các hạt giống tâm thức luyện tập làm quen với năng lượng để chuyển hóa thành linh hồn. Chúng phải làm quen với các hình thái và những đặc tính (features) của linh hồn và luyện tập để biết cách điều khiển linh hồn. Sau đó, chúng bắt đầu chuyển hóa, tồn tại dưới dạng phân tử trong thể khí (gas level) và thế là chuyến du hành của chúng ta bắt đầu từ mật độ vật chất từ thấp tới cao:
• Là năng lượng (Being energy): Khi còn là hạt giống tâm thức, chúng ta luyện tập trong thể nhẹ nhất (least dense) để tập làm quen với năng lượng để chuyển hóa thành linh hồn (soul).
• Là thể khí (Being gas): giúp chúng ta học hỏi về sự chuyển vận trôi chẩy của phần vật chất hữu hình (fluidity of physical things) trong các môi trường có mật độ khác nhau.
Là vật chất rắn (Being matter):  giúp chúng ta hiểu biết về trọng lượng, về cảm giác và cũng giúp chúng ta biết những phần giới hạn của thân xác chúng ta trong chiều thực tại Hữu Hình.
• Là thực vật (Being plants): giúp chúng ta hiểu được sự chuyển vận thần tình của ánh sáng và cách để gắn chặt với địa cầu. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với hiện tượng quang hợp (photosynthesis), hấp thụ ánh sáng mặt trời để chuyển thành năng lượng sống. Quá trình học hỏi này kéo dài trong rất nhiều năm, và được thực hiện bền bỉ mỗi ngày.
• Là sinh vật (Being animals): giúp chúng ta nắm được: cách chuyển động và điều khiển cơ thể của chúng ta, - cách thực hiện các công việc, - linh tính (instinct), - sự tương tác (interaction) và trao đổi tư tưởng (communication) với các chúng sinh khác, không những với người khác mà còn với các sinh vật khác nữa.
• Là sinh vật có lý trí (Being rational animals): giúp ta hiểu biết các vấn đề về tâm linh (spirituality), thiền quán, giải trí, văn hóa, tình yêu và tình cảm gia đình.
• Là con người trần gian (Being human): Cuối cùng, con người chúng ta cần khoảng 70 kiếp thời gian để học hỏi về sự hợp kết giữa Trời và Đất (unification between Earth and Sky), giữa Hợp và Tan, giữa Sinh và Diệt. Đây là cấp chuyển hóa cuối cùng của chiều thực tại Hữu Hình (tức là các chiều thực tại từ 1 tới 3), cùng với những gì đến từ các hành tinh khác (extraterrestrial).
• Là thiên thần (Being angels) và chúng sinh từ chiều thực tại thứ 7 (Seventh Dimension) trở lên: Trong các chiều này, các vị Thiên Thần và chúng sinh làm việc để giúp đỡ cho các thế giới hữu hình (physical worlds). Họ dùng kinh nghiệm của chính họ để dìu dắt cho các chúng sinh có thân xác hữu hình (physical density).
Sau chiều thực tại thứ 7 thì quá trình học hỏi và chuyển hóa diễn ra trong môi trường Ê-te (vô hình). Có nghĩa là các chúng sinh sau khi đã hóa thân qua các tầng lớp hữu hình sẽ được đầu thai vào các chiều Ê-te (etheric levels) và họ có hào quang chiếu sáng (illuminate) phần thân thể (matter) và họ có thể vượt thoát thân thể của họ (ascend through matter). Khi họ thăng tiến như vậy, họ trải nghiệm qua một quá trình chuyển hóa mới bởi vì rằng thân thể của họ bây giờ đã trở thành ánh sáng. Nhiệm vụ của họ bây giờ là giúp cho những chúng sinh đang sống ở các chiều dưới thấu hiểu được các tiền trình trở thành ánh sáng từ vật thể hữu hình.
Đó là các vị Thánh như Chúa Jesus, Đức Phật Thích Ca, Đức Mohammed và rất nhiều vị khác ẩn danh trong xã hội loài người. Các nhà thông thái này vẫn tiếp tục tu tập và học hỏi cho tới khi họ trải nghiệm đến chiều thứ 15, nơi họ hợp nhất tinh hoa của tất cả các chiều thực tại khác nhau và hiểu thấu đáo quá trình hợp nhất này.
Sự chuyển hóa* cuối cùng dẫn đến hình thái mà Tôi đã gọi là “Ánh Linh” (Lumina).“Ánh linh” có nghĩa là ‘Thể Ê-te Toàn Năng’ (Etheric level par excellence) hay ‘Ánh sáng Trinh nguyên’ (pure light). Thật khó mà mô tả tiến trình này bằng từ ngữ vì chúng vượt thoát đẳng cấp và các chiều thực tại chúng ta đang sống. Tôi chỉ có thể nói rằng nó là có thật! Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá bận tâm về điều này.
Tài liệu tham khảo từ Matias De Stefano
Pháp Thuận biên dịch - 2012


* Từ "evolve" được dịch là "chuyển hóa" thay cho "tiến hóa" ở đây là có dụng ý tránh việc chấp vào các cấp độ cao hay thấp. Vì tái sinh là một tiến trình học hỏi và thanh lọc liên tục không ngừng. Trong tiến trình này thì khả năng nhận thức của chúng ta lan rộng ra và đào sâu xuống hơn là đi lên cao. Dịch là tiến hóa dễ gây hiểu nhầm về hướng bậc thang cao thấp!

Ads Belove Post