Abundance (Giàu có)

Abundance (Giàu có)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
King of Rainbows: Abundance

Lời dẫn giải
Nhân vật giống thần Dynosius này là một người đàn ông, là “Phật Zorba” biết uống rượu vang, nhảy múa trên bãi biển và hát dưới mưa, đồng thời tận hưởng chiều sâu hiểu biết và sự khôn ngoan của các nhà hiền triết. Một tay ông cầm đóa sen, cho thấy ông tôn trọng và ẩn chứa trong mình vẻ duyên dáng của phụ nữ. Bộ ngực để hở của ông (tấm lòng rộng mở) và cái bụng thư giãn cho thấy ông cũng đang thoải mái với nét nam tính của mình, vô cùng tự tại. Bốn nguyên tố đất, lửa, nước và khí đều hội tụ trên King of Rainbows, người đang tọa trên cuốn sách trí tuệ cuộc đời.
Nếu bạn là nữ giới, King of Rainbows sẽ mang đến năng lượng nam giới hỗ trợ cuộc sống của bạn, cùng với người bạn đời hiện có. Đối với nam giới, lá bài này đại diện cho thời điểm phá vỡ khuôn mẫu quy ước cho đàn ông và khiến cho sự no đủ của nhân loại được thăng hoa.
Giàu có
Ở phương Đông, người ta chỉ trích cơ thể, chê trách vật chất, gọi vật chất là “hão huyền”, là maya – không thực sự tồn tại, và chỉ xuất hiện để tồn tại; nó được làm từ cùng chất liệu với giấc mơ. Họ phủ nhận thế giới, và đó là lý do phương Đông vẫn nghèo nàn, bệnh tật và đói kém.
Một nửa nhân loại đã chấp nhận thế giới nội tâm nhưng phủ nhận thế giới vật chất. Nửa kia của nhân loại đã chấp nhận thế giới vật chất và phủ nhận thế giới nội tâm. Trong hai nửa đó, không ai cảm thấy toại nguyện cả.
Bạn phải trở nên toàn diện: giàu có về cơ thể, giàu có về khoa học; giàu có về suy niệm, giàu có về ý thức. Theo tôi, chỉ có người toàn diện mới là người thánh thiện. Tôi muốn Zorba và Phật được diện kiến. Chỉ mình Zorba thôi thì thật trống rỗng. Điệu nhảy của ông không có ý nghĩa vĩnh cửu, nó chỉ là niềm vui nhất thời. Rồi ông ấy sẽ sớm kiệt sức vì nó. Trừ khi bạn có những nguồn lực vô tận, có sẵn cho bạn trong bản thân vũ trụ … trừ khi bạn có luôn hiện hữu, bạn không thể trở nên toàn diện. Lời khuyên của tôi cho nhân loại là: hãy trở thành con người toàn diện.
This Dionysian character is the very picture of a whole man, a "Zorba the Buddha" who can drink wine, dance on the beach and sing in the rain, and at the same time enjoy the depths of understanding and wisdom that belong to the sage. In one hand he holds a lotus, showing that he respects and contains within himself the grace of the feminine. His exposed chest (an open heart) and relaxed belly show that he is at home with his masculinity as well, utterly self-contained.
The four elements of earth, fire, water and sky all conjunct at the King of Rainbows who sits atop the book of the wisdom of life. If you are a woman, the King of Rainbows brings the support of your own male energies into your life, a union with the soul mate within. For a man, this card represents a time of breaking through the conventional male stereotypes and allowing the fullness of the whole human being to shine forth.
Osho’ Teachings
In the East people have condemned the body, condemned matter, called matter "illusory," maya - it does not really exist, it only appears to exist; it is made of the same stuff as dreams are made of. They denied the world, and that is the reason for the East remaining poor, sick, in starvation.
Half of humanity has been accepting the inner world but denying the outer world. The other half of humanity has been accepting the material world and denying the inner world. Both are half, and no man who is half can be contented.
You have to be whole: rich in the body, rich in science; rich in meditation, rich in consciousness. Only a whole person is a holy person, according to me. I want Zorba and Buddha to meet together. Zorba alone is hollow. His dance has not an eternal significance, it is momentary pleasure. Soon he will be tired of it.
Unless you have inexhaustible sources, available to you from the cosmos itself... unless you become existential, you cannot become whole. This is my contribution to humanity: the whole person.
Excerpted from ‘Communism and Zen Fire, Zen Wind’ by Osho

Ads Belove Post