Awareness (Tỉnh thức)

Awareness (Tỉnh thức)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Awareness

Lời dẫn giải
Bức màn ảo tưởng, hay còn gọi là maya – thứ ngăn bạn nhận biết được thực tại như nó vốn có, sắp bốc cháy. Ngọn lửa ấy không phải là ngọn lửa được đốt bằng niềm đam mê, mà là ngọn lửa lạnh của tỉnh thức. Khi nó đốt cháy bức màn, bạn sẽ thấy khuôn mặt tao nhã và thanh khiết của đức Phật.
Sự tỉnh thức đang lớn dần trong bạn không phải là kết quả của bất kỳ “hành động” ý thức nào. Và bạn cũng không cần cố gắng thực hiện điều gì đó. Bất kỳ giác quan nào, bạn dùng để mò mẫm trong đêm tối, đều đang tan rã, hay sẽ sớm tiêu tan. Hãy thật bình tĩnh và nhớ rằng sâu thẳm bên trong bạn luôn tồn tại một nhân chứng, mãi mãi câm lặng, luôn có ý thức và bất biến. Một kinh mạch, hoạt động trong mơ màng, đang được khai thông để chảy tới sự tỉnh ngộ. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi giấc mộng, và sự tỉnh thức mới sẽ vén mức màn ra khỏi đôi mắt bạn.
Tỉnh thức
Tâm trí có thể không bao giờ thông thái – chỉ có vô niệm là thông thái. Chỉ có vô niệm là sơ khai và chặt chẽ. Chỉ có vô niệm có tính cách mạng – cách mạng trong hành động.
Tâm trí này đang khiến bạn u mê. Bị ký ức quá khứ đè nặng, bị kì vọng tương lai đè nặng, bạn tiếp tục sống – “sống” ở nghĩa tối thiểu. Bạn không sống ở mức tối đa. Ngọn lửa của bạn cháy mập mờ. Một khi bạn bắt đầu buông xả các ý nghĩ, ngọn lửa mới bùng lên – rõ ràng, trong sáng, sống động, trẻ trung. Cả cuộc đời bạn trở thành một ngọn lửa, một ngọn lửa không khói. Đó là tất cả về tỉnh thức.


The Card
The veil of illusion, or maya, that has been keeping you from perceiving reality as it is, is starting to burn away. The fire is not the heated fire of passion, but the cool flame of awareness. As it burns the veil, the face of a very delicate and childlike buddha becomes visible.
The awareness that is growing in you now is not the result of any conscious "doing", nor do you need to struggle to make something happen. Any sense you might have had that you've been groping in the dark is dissolving now, or will be dissolving soon.
Let yourself settle, and remember that deep inside you are just a witness, eternally silent, aware and unchanged. A channel is now opening from the circumference of activity to that center of witnessing. It will help you to become detached, and a new awareness will lift the veil from your eyes.
Osho's Teachings
Mind can never be intelligent-only no-mind is intelligent. Only no-mind is original and radical. Only no-mind is revolutionary-revolution in action.
This mind gives you a sort of stupor. Burdened by the memories of the past, burdened by the projections of the future, you go on living-at the minimum. You don't live at the maximum. Your flame remains very dim.
Once you start dropping thoughts, the dust that you have collected in the past, the flame arises-clean, clear, alive, young. Your whole life becomes a flame, and a flame without any smoke. That is what awareness is.

Excerpted from ‘A Sudden Clash of Thunder’ by Osho

Ads Belove Post