Beyond Illusion (Thoát khỏi ảo tưởng)

Beyond Illusion (Thoát khỏi ảo tưởng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Beyond Illusion

Lời dẫn giải
Cánh bướm trong lá bài này đại diện cho thế giới bên ngoài, nó chuyển động không ngừng, không có thật và chỉ là ảo tưởng. Phía sau cánh bướm là gương mặt của ý thức, vẻ mặt đang soi xét nội tâm, tìm kiếm sự vĩnh hằng. Khoảng trống giữa hai mắt đã mở ra, để lộ đóa sen tâm linh đang hé mở cùng vầng dương tỉnh thức đang lên cao. Thông qua vầng dương, nội tâm được nâng cao, thiền định được sinh ra.
Lá bài nhắc nhở chúng ta không nên nhìn vẻ bề ngoài của những gì có thật mà hãy nhìn vào tận sâu bên trong. Khi chúng ta nhìn vào vẻ ngoài, chúng ta cũng thường bị cuốn vào những phán xét – cái này tốt, cái này xấu, tôi muốn điều này, tôi không muốn thứ kia. Những phán xét này khiến chúng ta mắc kẹt trong những ảo giác của bản thân, những cơn ngái ngủ, những thói quen và quy luật cũ kỹ. Hãy buông bỏ tâm trí bướng bỉnh của bạn và hướng vào trong. Ở đó, bạn có thể thư giãn với chân lý sâu sắc nhất của mình, nơi hiển hiện sự khác biệt giữa mơ mộng và thực tiễn.
Thoát khỏi ảo tưởng
Sự khác biệt duy nhất giữa giấc mơ và thực tế là: thực tế cho phép bạn nghi ngờ, còn mơ mộng thì không…
Với tôi, năng lực nghi ngờ là một trong những phúc phần lớn lao nhất cho nhân loại. Các tôn giáo vốn là kẻ thù của nhau vì họ đã cắt bỏ chính gốc rễ của sự hoài nghi, và lý do tại sao họ làm vậy là: vì họ muốn mọi người tin vào những ảo tưởng nhất định mà họ đã thuyết giảng…
Tại sao có những vị Phật như Phật Tổ Như Lai lại nhất quyết rằng tất cả sự hiện hữu – trừ chứng ngộ của chính bạn, trừ tỉnh thức của bạn – chỉ là phù du, được hình thành cùng với thứ tạo nên giấc mơ. Họ không nói rằng những cái cây này không ở đó. Họ không nói rằng những cái cột này không ở đó. Xin đừng hiểu lầm bởi từ “ảo tưởng”… Nó đã được hiểu là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng không phải là từ đúng. Ảo tưởng không tồn tại. Thực tiễn mới tồn tại. Maya (bức màn ảo tưởng) chỉ nằm ở giữa – nó gần như tồn tại. Nó chỉ trở thành thực tế khi tất cả các hoạt động thường nhật được xem xét. Chỉ trong cảm quan tuyệt đối, từ đỉnh cao của sự khai sáng trong bạn, nó mới trở nên phi thực tiễn, hão huyền.The Card
The butterfly in this card represents the outer, that which is constantly moving and that which is not real but an illusion. Behind the butterfly is the face of consciousness, looking inward to that which is eternal. The space between the two eyes has opened, revealing the lotus of spiritual unfoldment and the rising sun of awareness. Through the rising of the inner sun, meditation is born.
The card reminds us not to look outside for what is real, but to look within. When we focus on externals, we too often get caught up in judgments-this is good, this is bad, I want this, I don't want that. These judgments keep us trapped in our illusions, our sleepiness, our old habits and patterns. Drop your opinionated mind, and move inside. There, you can relax into your own deepest truth, where the difference between dreams and reality is already known.
Osho's Teachings
This is the only distinction between the dream and the real. reality allows you to doubt, and the dream does not allow you to doubt...
To me, the capacity to doubt is one of the greatest blessings to humanity. The religions have been enemies because they have been cutting the very roots of doubt, and there is a reason why they have been doing that. because they want people to believe in certain illusions that they have been preaching...
Why have the people like Gautam Buddha been so insistent that the whole existence-except your witnessing self, except your awareness-is just ephemeral, made of the same stuff as dreams are made of. They are not saying that these trees are not there. They are not saying that these pillars are not there.
Don't misunderstand because of the word "illusion"... It has been translated as illusion, but illusion is not the right word. Illusion does not exist. Reality exists. Maya is just in between-it almost exists.
As far as day-to-day activities are concerned, it can be taken as reality. Only in the ultimate sense, from the peak of your illumination, it becomes unreal, illusory.

Excerpted from ‘The Great Zen Master Ta Hui’ by Osho

Ads Belove Post