Change (Thay đổi)

Change (Thay đổi)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Change

Lời dẫn giải
Biểu tượng của lá bài này là bánh xe khổng lồ đại diện cho thời gian, vận mệnh và nghiệp báo. Dải ngân hà xoay quanh vòng tròn chuyển động không ngừng với 12 ký hiệu cung hoàng đạo ở rìa ngoài. Bên trong đường tròn là bát quái đồ của Kinh Dịch và gần tâm đường tròn là tứ phương, mỗi phương được chiếu sáng bằng năng lượng của tia chớp. Tam giác quay lúc này đang hướng lên trên, về phía thánh thần. Ở trung tâm bánh xe là biểu tượng âm dương, nam và nữ, sáng tạo và lĩnh hội.
Người ta thường nói rằng: thứ bất biến duy nhất trên thế giới chính là sự thay đổi. Cuộc sống không ngừng thay đổi, tiến hóa, chết đi và tái sinh. Tất cả các mặt đối lập đều có vai trò trong đường tròn rộng lớn này. Nếu bám vào cạnh của bánh xe, bạn có thể chóng mặt! Hãy di chuyển vào tâm bão và thư giãn, bởi bạn biết cơn cuồng phong rồi sẽ qua.
Thay đổi
Cuộc sống lặp lại chính nó một cách vô thức – trừ khi bạn hoàn thiện chánh niệm, nó sẽ tiếp tục quay tròn như chiếc bánh xe. Đó là lý do tại sao các Phật lại gọi nó là bánh xe sinh tử – bánh xe thời gian. Nó chuyển động như bánh xe: sinh rồi tử, tử rồi sinh; yêu rồi hận, hận rồi yêu; thành công rồi thất bại, thất bại rồi thành công. Nhìn mà xem!
Nếu bạn có thể quan sát chỉ trong vài ngày, bạn sẽ thấy một quy luật. Đó là quy luật tuần hoàn. Một ngày, vào buổi sáng đẹp trời, bạn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, rồi sang một ngày khác bạn thấy thật buồn tẻ, thấy chết chóc đến nỗi bắt đầu có ý nghĩ tự sát. Và ở một ngày kia, bạn thấy đầy sức sống, sung sướng đến nỗi bạn thấy ơn Chúa đã cho bạn tâm trạng của lòng biết ơn sâu sắc và hôm nay lại thấy ai oán và bạn không thấy lợi ích khi tiếp tục sống… Rồi bánh xe tiếp tục di chuyển, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy nó nữa.
Chỉ khi nào nhìn thấu quy luật tuần hoàn, bạn mới thoát khỏi nó được.The Card
The symbol in this card is an enormous wheel representing time, fate, karma. Galaxies spin around this constantly moving circle, and the twelve signs of the zodiac appear on its circumference. Just inside the circumference are the eight trigrams of the I Ching, and even closer to the center are the four directions, each illuminated by the energy of lightning. The spinning triangle is at this moment pointed upward, toward the divine, and the Chinese symbol of yin and yang, male and female, creative and receptive, lies at the center.
It has often been said that the only unchanging thing in the world is change itself. Life is continuously changing, evolving, dying and being reborn. All opposites play a part in this vast circular pattern.
If you cling to the edge of the wheel you can get dizzy! Move toward the center of the cyclone and relax, knowing that this too will pass.
Osho's Teachings
Life repeats itself mindlessly-unless you become mindful, it will go on repeating like a wheel. That's why Buddhists call it the wheel of life and death-the wheel of time. It moves like a wheel. birth is followed by death, death is followed by birth; love is followed by hate, hate is followed by love; success is followed by failure, failure is followed by success. Just see! If you can watch just for a few days, you will see a pattern emerging, a wheel pattern.
One day, a fine morning, you are feeling so good and so happy, and another day you are so dull, so dead that you start thinking of committing suicide. And just the other day you were so full of life, so blissful that you were feeling thankful to God that you were in a mood of deep gratefulness, and today there is great complaint and you don't see the point why one should go on living...
And it goes on and on, but you don't see the pattern. Once you see the pattern, you can get out of it.

Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post