Clinging to the Past (Bám lấy quá khứ)

Clinging to the Past (Bám lấy quá khứ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
5. Clinging to the Past

Lời dẫn giải
Nhân vật trong bức tranh này dường như đang rất lo lắng. Bàn tay nàng nắm chặt chiếc hộp chứa đựng những kỷ niệm. Nàng đang quay lưng lại với chiếc cốc sâm panh thủy tinh và cầu nguyện. Nỗi nhớ về quá khứ của nàng đã khiến nàng như người mất trí, như kẻ khốn cùng. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó từ bộ quần áo vải vá, rách rưới của nàng. Tất nhiên, nàng không cần phải trở thành một kẻ khốn cùng như vậy. Song, nàng lại không sẵn sàng để nếm trải những niềm vui hiện tại.
Đây là thời điểm để đối mặt với quá khứ. Bất cứ nỗ lực nào nhằm lặp lại quá khứ sẽ tạo ra một con đường mòn với những dấu vết xưa cũ. Mọi thứ đã có thể phát triển nhanh hơn nếu bạn không cố bám vào những chuyện đã qua. Hãy hít một hơi thật sâu, đặt chiếc hộp xuống, buộc cho nó một dải ruy băng nếu bạn muốn, và gửi cho nó một lời chia tay cung kính. Cuộc sống của bạn đang trôi qua, và bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm khi bạn cứ cố gắng trở thành một hóa thạch cũ của chính bản thân mình!
Bám lấy quá khứ
Các thì – quá khứ, hiện tại, và tương lai – không phải là các thì của thời gian mà là thì của tâm trí. Những gì không còn ở trong tâm trí sẽ trở thành quá khứ. Những gì đang diễn ra trong tâm trí sẽ ở hiện tại. Và những gì đang đến trong tâm trí là thì tương lai.
Quá khứ là những gì không còn trước mặt bạn.
Tương lai là những gì chưa đến với bạn.
Và hiện tại là những gì đang ở trước mặt bạn, đang trượt ra khỏi tầm nhìn của bạn. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành quá khứ. Bạn không nên bám vào quá khứ… bởi vì bám víu vào quá khứ là một điều hoàn toàn ngu ngốc. Nó đã không còn ở đó nữa, và bạn đang ngồi khóc cho một bát nước đã đổ đi. Điều gì đi qua đã qua rồi. Và đừng bám vào hiện tại, vì nó cũng sẽ sớm qua đi, rồi trở thành quá khứ. Đừng bám vào tương lai với những hy vọng, tưởng tượng, kế hoạch cho ngày mai – bởi vì ngày mai sẽ trở thành ngày hôm nay, và rồi cũng trở thành ngày hôm qua. Mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ. Tất cả mọi thứ sẽ tuột khỏi bàn tay bạn.
Bám víu sẽ tạo ra sự đau khổ.
Bạn sẽ phải để nó ra đi.

The Card
The figure pictured in this card is so preoccupied with clutching her box of memories that she has turned her back on the sparkling champagne glass of blessings available here and now. Her nostalgia for the past really makes her a 'blockhead', and a beggar besides, as we can see from her patched and ragged clothes. She needn't be a beggar, of course - but she is not available to taste the pleasures that offer themselves in the present.
It's time to face up to the fact that the past is gone, and any effort to repeat it is a sure way to stay stuck in old blueprints that you would have already outgrown if you hadn't been so busy clinging to what you have already been through. Take a deep breath, put the box down, tie it up in a pretty ribbon if you must, and bid it a fond and reverent farewell. Life is passing you by, and you're in danger of becoming an old fossil before your time!
Osho's Teachings
These tenses - past, present and future - are not the tenses of time; they are tenses of the mind. That which is no longer before the mind becomes the past. That which is before the mind is the present. And that which is going to be before the mind is the future.
Past is that which is no longer before you. Future is that which is not yet before you. And present is that which is before you and is slipping out of your sight. Soon it will be past... If you don't cling to the past... because clinging to the past is absolute stupidity. It is no longer there, so you are crying for spilled milk. What is gone is gone! And don't cling to the present because that is also going and soon it will be past.
Don't cling to the future - hopes, imaginations, plans for tomorrow - because tomorrow will become today, will become yesterday. Everything is going to become yesterday. Everything is going to go out of your hands. Clinging will simply create misery. You will have to let go.
Excerpted from ‘The Great Zen Master Ta Hui’ by Osho

Ads Belove Post