Compromise (Thỏa hiệp)

Compromise (Thỏa hiệp)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
6 of Rainbows: Compromise

Lời dẫn giải
Trong phiên tòa cổ đại Nhật, các nam nhân tham dự thường được chọn từ các phạm nhân cấp bậc nhỏ bị thiến. Bởi vì sự quen thuộc với các hoạt động ở tòa của họ, họ thường ở trung tâm chính trị, các mưu đồ xã hội và thực hành một lượng lớn quyền lực đằng sau các bối cảnh ấy. Hai thông số trên lá bài nhắc chúng ta nhớ tình huống nhẹ nhàng và bí ẩn chúng ta có thể vướng vào khi thỏa hiệp với sự thật của chính chúng ta. Đó là một điều kiện để gặp người khác ở giữa đường, để hiểu một vấn đề tầm nhìn khác biệt của chính chúng ta và công việc dựa trên sự hài hòa của các lực lượng đối lập. Nó thì hơi khác với “suy giảm“ và phản bội với sự thật của chính chúng ta. Nếu chúng ta nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta thường tìm kiếm cố gắng đạt được một thứ gì đó – cho dù đó là sức mạnh hoặc sự chấp thuận của người khác. Nếu đó là sự cám dỗ, hãy coi chừng: giải thưởng của dạng thỏa hiệp này thường để lại hậu đắng trong miệng.
Thỏa hiệp
Đừng quá khôn khéo, nếu không thì bạn sẽ còn lại y như vậy, bạn sẽ không thay đổi. Một nửa kĩ thuật trên con đường của tình yêu và thiền đạo sẽ tạo ra khá nhiều mâu thuẫn trong bạn. Chúng sẽ không giúp ích gì. Nhưng đòi hỏi sự giúp đỡ là đi ngược lại với lòng tự trọng, vì thế bạn phải ra sức thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp này sẽ trở nên nguy hiểm, nó sẽ làm bạn bối rối hơn, nó sẽ tạo nên nhiều sự rối loạn. Vì thế phải có gắng hiểu tại sao bạn khao khát sự thỏa hiệp. Sớm hay muộn bạn sẽ hiểu rằng thỏa hiệp tức là không yêu cầu giúp đỡ. Và thỏa hiệp có lẽ là một cách không dẫn đến sự hướng dẫn hay sự dập tắt cơn bối rối. Nó sẽ tự xác nhận chính bản thân nó. Không bao giờ ngăn chặn bất cứ thứ gì, rõ ràng về tình huống của bạn. Và nếu bạn đang phân vân, hãy nhớ rằng bạn đang phân vân. Đây sẽ là thứ rõ ràng đầu tiên về bạn rằng bạn đang phân vân.
Bạn phải bắt đầu chuyến hành trình.
The Card
In the courts of ancient Japan, the male attendants were often selected from the ranks of petty criminals who were castrated. Because of their intimate familiarity with the activities of the court, they were often at the center of the political and social intrigues and exercised a great deal of power behind the scenes.
The two figures on this card remind us of the sleazy and conspiratorial situations we can get into when we compromise our own truth. It is one thing to meet another halfway, to understand a point of view different from our own and work towards a harmony of the opposing forces. It is quite another to "cave in" and betray our own truth. If we look deeply into it, we usually find that we are trying to gain something - whether it is power or the approval of others. If you are tempted, beware: the rewards of this kind of compromise always leave a bitter taste in the mouth.
Osho’s Teachings
Don't be clever, otherwise you will remain the same, you will not change. Half-techniques on the path of love and half-techniques on the path of meditation will create much confusion in you. They will not help...
But to ask for help is against the ego, so you try to compromise. This compromise will be more dangerous, it will confuse you more because, made out of confusion, it will create more confusion. So try to understand why you hanker for compromise. Sooner or later you will be able to understand that compromise is not going to help. And compromise may be a way of not going in either direction, or it may be just a repression of your confusion. It will assert itself.
Never repress anything, be clear-cut about your situation. And if you are confused, remember that you are confused. This will be the first clear-cut thing about you: that you are confused. You have started on the journey.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post