Existence (Sự tồn tại)

Existence (Sự tồn tại)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Existence

Lời dẫn giải
Nhân vật khỏa thân ngồi trên lá sen, lá của sự hoàn hảo, nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của bầu trời đêm. Cô biết rằng “nhà” không chỉ là một nơi thuần vật chất ở thế giới bên ngoài, nhưng là phẩm chất bên trong của trạng thái thư giãn và chấp nhận. Các vì sao, núi đá, cây cối, hoa cỏ, cá và chim – tất cả đều là anh em và chị em của chúng ta trong vũ điệu của cuộc sống. Con người chúng ta chủ ý quên đi điều này, vì chúng ta theo đuổi những vấn đề của riêng mình, và tin rằng chúng ta phải chiến đấu cho thứ mà mình cần. Nhưng cuối cùng, cảm giác về sự phân rẽ chỉ là một ảo ảnh, được tạo ra bởi những ưu tư hạn hẹp của trí óc.
Đây là thời điểm để nhìn lại liệu bạn đang cho phép bản thân mình nhận những món quà phi thường của cảm giác “ở nhà” dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu. Nếu vậy, hãy chắc chắn nắm thời cơ để tận hưởng nó để nó có thể đào sâu và giữ lại được trong bạn. Nếu bạn đang cảm giác như thế giới nằm ngoài tầm với của mình, đây là thời điểm để nghỉ ngơi. Đi ra ngoài vào ban đêm và trông lên các vì sao.
Sự tồn tại
Bạn không phải ngẫu nhiên. Sự tồn tại cần bạn. Không có bạn, điều gì đó sẽ thiếu trong sự tồn tại và không ai có thể thay thế nó. Đó là cái cho bạn giá trị. Các vì sao và mặt trời, mặt trăng, cây cối, chim chóc và trái đất – mọi thứ trong vũ trụ sẽ cảm thấy một phần nhỏ bé bị khuyết mà không thể lấp đầy bằng một ai khác ngoài bạn.
Điều này sẽ cho bạn một niềm vui lớn lao, một tính chất hoàn thành tương quan giữa bạn và sự tồn tại. Một khi bạn đã quán triệt và rõ ràng được, bạn có thể thấy một tình yêu to lớn tuôn đổ lên bạn từ mọi khía cạnh.

The Card
This naked figure sits on the lotus leaf of perfection, gazing at the beauty of the night sky. She knows that "home" is not a physical place in the outside world, but an inner quality of relaxation and acceptance. The stars, the rocks, the trees, the flowers, fish and birds-all are our brothers and sisters in this dance of life. We human beings tend to forget this, as we pursue our own private agendas and believe we must fight to get what we need. But ultimately, our sense of separateness is just an illusion, manufactured by the narrow preoccupations of the mind.
Now is the time to look at whether you are allowing yourself to receive the extraordinary gift of feeling "at "home" wherever you are. If you are, be sure to take time to savor it so it can deepen and remain with you. If on the other hand you've been feeling like the world is out to get you, it's time to take a break. Go outside tonight and look at the stars.
Osho’s Teachings
You are not accidental. Existence needs you. Without you something will be missing in existence and nobody can replace it. That's what gives you dignity, that the whole existence will miss you. The stars and sun and moon, the trees and birds and earth-everything in the universe will feel a small place is vacant which cannot be filled by anybody except you.
This gives you a tremendous joy, a fulfillment that you are related to existence, and existence cares for you. Once you are clean and clear, you can see tremendous love falling on you from all dimensions.
Excerpted from ‘God Is Dead. Now Zen is the Only Living Truth’ by Osho

Ads Belove Post