Experiencing (Trải nghiệm)

Experiencing (Trải nghiệm)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
3. Experiencing  

Lời dẫn giải
Một “trải nghiệm” không phải là thứ gì đó có thể lưu trữ được trong máy tính xách tay, hay được ghi hình lại trên phim và dán vào một album. “Trải nghiệm” – bản thân nó là cảm giác kỳ diệu, là cảm thông, xúc động, là kết nối nhẹ nhàng của chúng ta với thế giới xung quanh.
Người phụ nữ trong lá bài này không chỉ chạm vào cái cây, bà đang cảm nhận và gần như hòa làm một với nó. Đó là một cây cổ thụ đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Bà chạm vào nó rất nhẹ nhàng, sùng kính, viền trắng bên trong áo choàng phản ánh sự thuần khiết của trái tim bà. Bà thật khiêm nhường, giản dị – và đó là cách đúng đắn để tiếp cận thiên nhiên.
Thiên nhiên không cần khua chiêng gõ trống khi nó bung nở những bông hoa, hay tấu lên khúc biệt ly khi trút lá vào mùa thu. Nhưng khi chúng ta chạm vào với tinh thần chính trực, mẹ thiên nhiên sẽ chia sẻ cho ta rất nhiều bí mật. Nếu bạn vẫn chưa nghe thấy lời thì thầm của thiên nhiên thì giờ là lúc thích hợp rồi đấy.
Sự trải nghiệm
Bạn hãy nhìn ra xung quanh, nhìn vào đôi mắt một đứa trẻ, hay đôi mắt người bạn yêu quý, người mẹ, người bạn – hoặc chỉ cần cảm nhận một cái cây.
Bạn đã bao giờ ôm một cái cây chưa? Hãy ôm một cái cây và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn không chỉ ôm nó mà nó cũng ôm lấy bạn. Khi đó lần đầu tiên trong đời bạn sẽ biết rằng: cây cối không chỉ có vẻ ngoài, không chỉ là một giống loài theo như các nhà thực vật đã khẳng định, mà là vị thần vô danh – xanh tươi trong sân nhà bạn, nở đầy hoa trong sân nhà bạn, rất gần gũi với bạn, vẫy chào bạn, gọi bạn hết lần này đến lần khác.
The Card
An "experience" is not something that can be filed away in a notebook, or captured on film and pasted into an album. 'Experiencing' is the feeling of wonder itself, the thrill of communion, the gentle touch of our connectedness with all that surrounds us.
The woman in this card is not just touching this tree, she is in communion with it, she has almost become one with it. It is an old tree, and has seen many hard times. Her touch is gentle, reverent, and the white on the inside of her cape reflects the purity of her heart. She is humble, simple - and that is the right way to approach nature.
Nature doesn't bang any drums when it bursts forth into flower, nor play any dirges when the trees let go of their leaves in the fall.
But when we approach her in the right spirit, she has many secrets to share. If you haven't heard nature whispering to you lately, now is a good time to give her the opportunity.
Osho's Teachings
You just look around, look into the eyes of a child, or into the eyes of your beloved, your mother, your friend - or just feel a tree. Have you ever hugged a tree? Hug a tree, and one day you will come to know that it is not only that you have hugged the tree but that the tree also responds, the tree also hugs you.
Then for the first time you will be able to know that the tree is not just the form, it is not just a certain species the botanists talk about, it is an unknown God - so green in your courtyard, so full of flowers in your courtyard, so close to you, beckoning you, calling you again and again.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post