Friendliness (Tình bạn)

Friendliness (Tình bạn)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
2. Friendliness

Lời dẫn giải
Các nhánh của hai cây hoa đan xen vào nhau. Những cánh hoa rơi hòa trộn vào nhau trên mặt đất tạo thành màu sắc rất đẹp. Dường như trời và đất đang được kết nối với nhau bởi tình yêu. Hai cây hoa đứng riêng rẽ với nhau, bộ rễ của chúng cắm xuống để kết nối với mặt đất. Bằng cách này, chúng đại diện bản chất thực sự của những người bạn: trưởng thành, dễ dãi và tự nhiên với nhau. Trong mối quan hệ của họ, không có sự khẩn thiết, không có sự cầu cạnh, không có mong muốn thay đổi bạn mình thành một ai khác.
Lá bài này chỉ ra sự sẵn sàng để chấp nhận những phẩm chất của tình bằng hữu. Với sự trải nghiệm, bạn có thể nhận ra bạn không còn quan tâm đến tất cả các loại phim truyền hình và tiểu thuyết lãng mạn đang thu hút chú ý của người khác. Đây không phải là một mất mát. Đây là sự ra đời của một phẩm chất tình cảm cao hơn, được sinh ra bởi sự hoàn thiện của kinh nghiệm. Đây là sự ra đời của tình yêu thật sự, không có điều kiện, không có bất cứ mong đợi hay yêu cầu gì.
Tình bạn
Đầu tiên, hãy thiền định, sau đó, hãy hân hoan. Rồi tình yêu sẽ tràn đầy hơn theo cách riêng của nó. Rồi, ta sẽ thấy thật tuyệt dù là ở cùng với người khác hay ở một mình. Mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản. Bạn không phụ thuộc vào người khác và bạn không làm cho người khác phụ thuộc vào bạn. Tình bạn và sự thân thiện sẽ đến. Nó không trở thành một mối quan hệ nghiêm túc đâu, nó chỉ là một sự qua lại thôi.
Các bạn qua lại với nhau, nhưng không có cuộc hôn nhân nào cả. Người ta kết hôn khi không cảm thấy sợ hãi, người ta qua lại với nhau một cách đơn thuần vì không có tình yêu.
Bạn có một mối quan hệ. Miễn là mọi thứ đang chuyển động tốt đẹp, hãy chia sẻ nó. Và nếu bạn thấy rằng thời điểm bắt đầu đã đến, con đường của bạn đang tách ra khỏi khúc giao này, hãy nói tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc dành cho tất cả những người khác đã đi cùng bạn, cho tất cả những niềm vui và tất cả những khoảnh khắc đẹp mà bạn đã chia sẻ với người khác. Không có đau khổ, không đau đớn, bạn chỉ đơn giản là tách ra mà thôi.

The Card
The branches of these two flowering trees are intertwined, and their fallen petals blend together on the ground in their beautiful colors. It is as if heaven and earth are bridged by love. But they stand individually, each rooted in the soil in their own connection with the earth. In this way they represent the essence of true friends, mature, easy with each other, natural. There is no urgency about their connection, no neediness, no desire to change the other into something else.
This card indicates a readiness to enter this quality of friendliness. In the passage, you may notice that you are no longer interested in all kinds of dramas and romances that other people are engaged in. It is not a loss. It is the birth of a higher, more loving quality born of the fullness of experience. It is the birth of a love that is truly unconditional, without expectations or demands.
Osho's Teachings
First meditate, be blissful, then much love will happen of its own accord. Then being with others is beautiful and being alone is also beautiful. Then it is simple, too. You don't depend on others and you don't make others dependent on you. Then it is always a friendship, a friendliness. It never becomes a relationship, it is always a relatedness.
You relate, but you don't create a marriage. Marriage is out of fear, relatedness is out of love. You relate; as long as things are moving beautifully, you share. And if you see that the moment has come to depart because your paths separate at this crossroad, you say good-bye with great gratitude for all that the other has been to you, for all the joys and all the pleasures and all the beautiful moments that you have shared with the other. With no misery, with no pain, you simply separate.
Excerpted from ‘The White Lotus’ by Osho

Ads Belove Post