Harmony (Hòa hợp)

Harmony (Hòa hợp)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
10. Harmony

Lời dẫn giải
Việc trải nghiệm sự nghỉ ngơi trong trái tim thiền định không phải là một điều mà ta có thể nắm bắt hay ép buộc được. Nó đến một cách tự nhiên khi chúng ta lớn hơn và phù hợp hơn với nhịp điệu của sự im lặng trong nội tâm của chúng ta. Hình ảnh trong lá bài này phản ánh sự ngọt ngào và tinh tế của trải nghiệm này. Những chú cá heo xuất phát từ trái tim, tạo một vòng cung về phía con mắt thứ ba phản ánh sự vui thú và trí thông minh khi chúng ta có thể kết nối với trái tim và từ đó đi ra thế giới.
Hãy để bản thân mình nhẹ nhàng hơn từ bây giờ, bởi vì những niềm vui không thể diễn đạt bằng lời đang chờ đợi bạn ở ngay góc đường. Không có ai khác có thể chỉ nó ra cho bạn, và khi bạn tìm thấy nó, ta cũng sẽ không thể diễn đạt nó ra cho người khác biết được. Nhưng nó luôn ở đó, ở ngay trong trái tim của bạn, chín mùi và sẵn sàng để được phát hiện.
Hòa hợp
Hãy nghe theo trái tim của bạn, di chuyển theo nó: một điều kiện của sự đơn giản hoàn chỉnh thì phải trả giá không thua bất cứ thứ gì.
Để trở nên đơn giản là khó khăn, bởi vì trở nên đơn giản, bạn phải trả bằng mọi thứ bạn có. Bạn sẽ phải mất mọi thứ để trở nên đơn giản. Đó là lý do vì sao con người lại chọn trở nên phức tạp và đã quên cách làm sao để sống một cách đơn giản.
Nhưng chỉ có một trái tim đơn giản là đập rộn ràng với Chúa, tay trong tay. Chỉ có một trái tim đơn giản hát với Chúa trong sự hòa hợp sâu sắc. Để đạt được đến điểm này, bạn sẽ phải tìm trái tim của bạn, sự rung động của riêng bạn, nhịp điệu của riêng bạn.

The Card
The experience of resting in the heart in meditation is not something that can be grasped or forced. It comes naturally, as we grow more and more in tune with the rhythms of our own inner silences. The figure on this card reflects the sweetness and delicacy of this experience. The dolphins that emerge from the heart and make an arc towards the third eye reflect the playfulness and intelligence that comes when we are able to connect with the heart and move into the world from there.
Let yourself be softer and more receptive now, because an inexpressible joy is waiting for you just around the corner. Nobody else can point it out to you, and when you find it you won't be able to find the words to express it to others. But it's there, deep within your heart, ripe and ready to be discovered.
Osho's Teachings
Listen to your heart, move according to your heart, whatsoever the stake: A condition of complete simplicity costing not less than everything... To be simple is arduous, because to be simple costs everything that you have. You have to lose all to be simple.
That's why people have chosen to be complex and they have forgotten how to be simple. But only a simple heart throbs with God, hand in hand. Only a simple heart sings with God in deep harmony. To reach to that point you will have to find your heart, your own throb, your own beat.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post