Inner Voice (Tiếng nói Nội tâm)

Inner Voice (Tiếng nói Nội tâm)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Inner Voice

Lời dẫn giải
Tiếng nói từ Nội tâm không thể được biểu đạt bằng lời mà bằng ngôn ngữ trái tim. Nó như thể một nhà tiên tri chỉ nói lên sự thật. Nếu có khuôn mặt, nó sẽ là khuôn mặt nằm giữa lá bài – tỉnh táo, thận trọng, và có khả năng chấp nhận cả ánh sáng và bóng đêm, thứ được biểu trưng bằng hai bàn tay nắm giữ quả cầu pha lê. Bản thân quả cầu đại diện cho sự minh bạch khi ta vượt qua mọi điều mang tính hai mặt. Tiếng nói Nội tâm có thể khá tinh nghịch khi nó lặn sâu vào thế giới tình cảm, rồi đột ngột nổi lên, bay cao đến tận trời xanh, như đôi cá heo nhảy múa trên mặt nước cuộc đời. Nó được kết nối với vũ trụ, qua chiếc vương miện trăng lưỡi liềm, và Trái đất – thứ được ẩn dụ bằng những chiếc lá xanh trên áo kimono của nhân vật.
Nhiều lúc, trong cuộc sống, ta nghe thấy những tiếng nói lôi kéo chúng ta theo cách này hay cách khác. Những tình huống bối rối như vậy là để nhắc nhở chúng ta: hãy tìm kiếm sự tĩnh tại và tập trung nội tâm. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nghe thấy chân lý.
Tiếng nói Nội tâm
Nếu bạn tìm thấy chân lý trong chính mình, thì không cần phải tìm thứ gì ở thực tại nữa. Chân lý đang chảy trong người bạn. Khi bạn mở to mắt, chính là chân lý đang mở mắt. Khi bạn nhắm mắt thì cũng là lúc chân lý nhắm mắt.
Đây là sự thiền định phi thường. Nếu có thể nắm được cách thức thì bạn không cần phải làm gì; bất kể điều gì bạn đang làm đều được chân lý soi sáng. Bạn đang bước đi, đó là chân lý; bạn đang ngủ; chân lý đang ngủ; bạn đang nói, chân lý đang nói; bạn im lặng, chính là chân lý im lặng.
Đây là một trong những kỹ thuật hành thiền đơn giản nhất. Từ từ, dần dần, vạn vật sẽ trở về công thức đơn giản, và tiếp đến sẽ là: không cần đến bất cứ kỹ thuật nào nữa.
Khi bạn được chữa lành, bạn không cần thiền định, bạn không cần y thuật. Rồi bạn sống tự tại – sống động, rạng rỡ, mãn nguyện, hoan hỉ với một bài ca của riêng bạn. Cuộc đời bạn trở thành một lời cầu nguyện không lời, hay có thể nói là lời cầu nguyện, là ơn trên, một điều tốt đẹp không thuộc về cõi phàm, một tia sáng từ nơi xa xăm chiếu vào thế giới tối tăm của chúng ta.

The Card
The Inner Voice speaks not in words but in the wordless language of the heart. It is like an oracle who only speaks the truth. If it had a face, it would be like the face at the center of this card-alert, watchful, and able to accept both the dark and the light, symbolized by the two hands holding the crystal. The crystal itself represents the clarity that comes from transcending all dualities.
The Inner Voice can also be playful, as it dives deep into the emotions and emerges again to soar towards the sky, like two dolphins dancing in the waters of life. It is connected with the cosmos, through the crescent-moon crown, and the earth, as represented by the green leaves on the figure's kimono.
There are times in our lives when too many voices seem to be pulling us this way and that. Our very confusion in such situations is a reminder to seek silence and centering within. Only then are we able to hear our truth.
Osho’s Teachings
If you have found your truth within yourself there is nothing more in this whole existence to find. Truth is functioning through you. When you open your eyes, it is truth opening his eyes. When you close your eyes, it is truth who is closing its eyes.
This is a tremendous meditation. If you can simply understand the device, you don't have to do anything; whatever you are doing is being done by truth. You are walking, it is truth; you are sleeping, it is truth resting; you are speaking, it is truth speaking; you are silent, it is truth that is silent.
This is one of the most simple meditation techniques. Slowly, slowly everything settles by this simple formula, and then there is no need for the technique.
When you are cured, you throw away the meditation, you throw away the medicine. Then you live as truth-alive, radiant, contented, blissful, a song unto yourself. Your whole life becomes a prayer without any words, or better to say a prayerfulness, a grace, a beauty which does not belong to our mundane world, a ray of light coming from the beyond into the darkness of our world.

Excerpted from ‘The Great Zen Master Ta Hui’ by Osho

Ads Belove Post