Innocence (Ngây thơ)

Innocence (Ngây thơ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Innocence

Lời dẫn giải
Ông lão trong lá bài tỏa ra hào quang tươi trẻ trong thế giới. Có một cảm nhận hồng ân xung quanh ông, giống như ông đang ung dung tự tại với chính mình và với những gì mà cuộc sống mang lại. Ông dường như đang có một cuộc đối thoại thú vị với chú bọ ngựa trên tay mình, như thể cả hai là những người bạn thâm giao. Những bông hoa màu hồng rơi xung quanh ông đại diện cho một khoảng thời gian của việc cho đi, thư giãn và dịu dàng. Chúng là một phản hồi đến sự hiện diện của ông, một phản ánh về phẩm chất của chính ông.
Sự ngây thơ vốn đến từ một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống như một đứa trẻ, nhưng không trẻ đâu. Sự ngây thơ của trẻ nhỏ thật đẹp, nhưng ngu muội. Nó sẽ được thay thế bởi sự ngờ vực và hồ nghi khi đứa trẻ lớn lên và học được rằng thế giới có thể là một nơi nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng sự ngây thơ của một cuộc đời được sống trọn vẹn có một phẩm chất của trí tuệ và chấp nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống thay đổi tiên lục.
Ngây thơ
Thiền tông cho rằng: khi bạn buông bỏ trí tuệ – và trong trí tuệ bao hàm mọi điều, cả tên bạn, nhân dạng của bạn, mọi thứ, bởi vì những thứ này đều do người khác mang đến cho bạn – khi bạn buông xả tất cả để trả lại cho người khác, bạn sẽ có một phẩm chất hoàn toàn xa lạ với con người bạn – sự ngây thơ. Đây là hành vi đưa tính cách và nhân phẩm lên giá chữ thập, và sự ngây thơ sẽ hồi sinh; bạn sẽ trở lại là một đứa trẻ và được tái sinh.The Card
The old man in this card radiates a childlike delight in the world. There is a sense of grace surrounding him, as if he is at home with himself and with what life has brought. He seems to be having a playful communication with the praying mantis on his finger, as if the two of them are the greatest friends. The pink flowers cascading around him represent a time of letting go, relaxation and sweetness. They are a response to his presence, a reflection of his own qualities.
The innocence that comes from a deep experience of life is childlike, but not childish. The innocence of children is beautiful, but ignorant. It will be replaced by mistrust and doubt as the child grows and learns that the world can be a dangerous and threatening place. But the innocence of a life lived fully has a quality of wisdom and acceptance of the ever-changing wonder of life.
Osho's Teachings
Zen says that if you drop knowledge-and within knowledge everything is included, your name, your identity, everything, because this has been given to you by others-if you drop all that has been given by others, you will have a totally different quality to your being-innocence. This will be a crucifixion of the persona, the personality, and there will be a resurrection of your innocence; you will become a child again, reborn.

Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post