Morality (Đạo đức)

Morality (Đạo đức)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
Queen of Clouds: Morality

Lời dẫn giải
Đạo đức đã hạn chế mọi niềm vui và năng lượng cuộc sống trong ranh giới hạn hẹp của tâm trí bà. Nó không thể vùng vẫy ở đó, vì thế bà trở thành “bà già khó tính”. Dáng vẻ bề ngoài của bà rất mẫu mực, cứng nhắc và khắc nghiệt, và bà luôn sẵn sàng phân tích mọi tình huống rõ ràng như đen và trắng, như món trang sức quanh cổ bà.
Queen of Clouds ẩn núp trong tâm trí tất cả chúng ta. Họ là những người được nuôi nấng bằng những quan niệm khắt khe về đúng và sai, tội lỗi và đức hạnh, chấp nhận được và không chấp nhận được, đạo đức và phi đạo đức. Điều quan trọng cần nhớ là: mọi phán xét của tâm trí chỉ là sản phẩm của những quy ước trong thế giới này. Và cho dù phán xét của chúng ta được áp lên bản thân hay người khác thì chúng cũng ngăn cản chúng ta nhận thấy vẻ đẹp và sự thánh thiện tồn tại bên trong. Chỉ khi nào chúng ta phá vỡ chiếc lồng chế ước và đạt đến chân lý của trái tim mình thì ta mới có thể nhìn thấy cuộc đời theo đúng nghĩa của nó.
Đạo đức
Bồ Đề Đạt Ma … một trong những nhà luân lý tối thượng, người khá khắt khe về đạo đức, được gọi là một người tốt, một nhà cải cách hăng hái. Ông đã chạm đến tận cùng ngõ ngách của các vấn đề.
Trừ khi bạn đạt đến sự tỉnh thức, mọi vấn đề đạo đức của bạn đều là hư ảo, mọi đặc điểm văn hóa của bạn đơn giản chỉ là một lớp năng lượng mỏng có thể bị phá hủy bởi bất kỳ ai. Nhưng một khi đạo đức vượt ra khỏi tỉnh thức, chứ không chỉ vượt qua một quy tắc nhất định nào đó, đó sẽ hoàn toàn là một vấn đề khác. Khi đó, trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ xử lý được các tình huống vượt ngoài tầm nhận thức của bạn. Và bất kể bạn làm điều gì, nó cũng là điều tốt cả. Tỉnh thức không thể làm điều gì đó xấu xa. Đó là vẻ đẹp thuần khiết của tỉnh thức, cho nên bất kỳ điều gì xuất phát từ tỉnh thức đều đẹp, đúng đắn, không cần nỗ lực và không cần tuân thủ thông lệ.
Vì thế, thay vì cắt bỏ lá và cành, hãy cắt rễ. Và để cắt được rễ thì không có phương pháp nào hay hơn một phương pháp: phương pháp tỉnh giác, tỉnh thức và ý thức.
The Card
Morality has restricted all the juice and energy of life to the narrow confines of her mind. It can't flow there, so she really has become 'a dried up old prune'. Her whole manner is very proper and stiff and severe, and she is always ready to see every situation as black and white, like the jewel she wears around her neck.
The Queen of Clouds lurks in the minds of all of us who have been brought up with rigid ideas of good and bad, sinful and virtuous, acceptable and unacceptable, moral and immoral. It's important to remember that all these judgments of the mind are just products of our conditioning. And whether our judgments are applied to ourselves or to others, they keep us from experiencing the beauty and godliness that lies within. Only when we break through the cage of our conditioning and reach the truth of our own hearts can we begin to see life as it really is.
Osho’s Teachings
Bodhidharma... far transcends moralists, puritans, so-called good people, do-gooders. He has touched the very rock bottom of the problem. Unless awareness arises in you, all your morality is bogus, all your culture is simply a thin layer which can be destroyed by anybody.
But once your morality has come out of your awareness, not out of a certain discipline, then it is a totally different matter. Then you will respond in every situation out of your awareness. And whatever you do will be good.
Awareness cannot do anything that is bad. That is the ultimate beauty of awareness, that anything that comes out of it is simply beautiful, is simply right, and without any effort and without any practice. So rather than cutting the leaves and the branches, cut the root. And to cut the root there is no other method than a single method: the method of being alert, of being aware, of being conscious.
Excerpted from ‘Bodhidharma, The Greatest Zen Master’ by Osho

Ads Belove Post