Possibilities (Các khả năng)

Possibilities (Các khả năng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
2. Possibilities 

Lời dẫn giải
Đại bàng nhìn thấy toàn bộ những thứ có thể xảy ra bên dưới, khi nó bay lượn tự do, tự nhiên và nhẹ nhàng qua bầu trời. Nó thực sự đang ở trong lãnh địa của mình, rất vĩ đại và tự chủ.
Lá bài này cho thấy bạn đang đứng tại điểm mà một thế giới các khả năng đang trải rộng trước mắt. Bởi vì bạn đã trưởng thành hơn trong tình yêu đối với bản thân, tự chủ hơn, bạn có thể dễ dàng cộng tác với mọi người. Bởi vì bạn đang thoải mái và thư giãn, bạn có thể thấy các khả năng đang hiển hiện, thậm chí đôi khi còn trước cả người khác. Bởi vì bạn đang hòa hợp với bản ngã của mình, bạn hiểu rằng khả năng này sẽ cho bạn đúng thứ bạn cần. Hãy tận hưởng sự bay bổng! Và thưởng ngoạn các kỳ quan đang trải ra trước mắt bạn.
Các khả năng
Tâm trí có thể chấp nhận bất kỳ ranh giới nào, ở bất cứ nơi đâu. Nhưng thực tế là, với bản chất của nó, sự tồn tại không thể có ranh giới, bởi vì bên kia ranh giới sẽ là gì?  – một bầu trời khác nữa. Vì vậy tôi sẽ nói: có tầng tầng lớp lớp bầu trời đang chờ chuyến bay của bạn.
Chớ dễ dàng hài lòng. Những người dễ dàng hài lòng sẽ trở nên nhỏ bé: niềm vui của họ nhỏ bé, trạng thái tham thiền nhập định nhỏ bé, tĩnh lặng của họ nhỏ bé, nhỏ bé là cách hiện hữu của họ.
Nhưng không cần phải vậy!
Sự nhỏ bé này là thứ bạn phải trả giá bằng tự do và những tiềm năng vô hạn của bạn.
The Card
The eagle has an overview of all the possibilities contained in the landscape below, as he flies freely, naturally and effortlessly through the sky. He is really in his domain, very grand and self-contained.
This card indicates that you are at a point where a world of possibilities is open to you. Because you have grown more loving towards yourself, more self-contained, you can work easily with others. Because you are relaxed and at ease, you can recognize possibilities as they present themselves, sometimes even before others can see them. Because you are in tune with your own nature, you understand that existence is providing you with exactly what you need. Enjoy the flight! And celebrate all the varied wonders of the landscape spread before you.
Osho's Teachings
Mind can accept any boundary anywhere. But the reality is that, by its very nature, existence cannot have any boundary, because what will be beyond the boundary? - again another sky.
That's why I am saying skies upon skies are available for your flight. Don't be content easily. Those who remain content easily remain small: small are their joys, small are their ecstasies, small are their silences, small is their being. But there is no need! This smallness is your own imposition upon your freedom, upon your unlimited possibilities, upon your unlimited potential.
Excerpted from ‘Live Zen’ by Osho

Ads Belove Post