Postponement (Trì hoãn)

Postponement (Trì hoãn)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
4 of Clouds: Postponement

Lời dẫn giải
Người phụ nữ trong bức hình này đang sống trên một vùng đất xám xịt, đầy giả tạo, với những đám mây chắp vá. Thông qua ô cửa sổ, cô ấy có thể nhìn thấy màu sắc, ánh sáng và sự sống. Mặc dù cô ấy muốn di chuyển ra khỏi cửa sổ – như chúng ta có thể thấy màu sắc cầu vồng xuất hiện trên quần áo cô ấy – cô ấy vẫn không thể kiểm soát để thực hiện điều đó. Vẫn còn quá nhiều “chuyện gì xảy ra nếu” hoạt động trong tâm trí cô ấy. Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, họ nói, nhưng mặc kệ nó được nhắc lại bao nhiêu lần, dường như hầu hết chúng ta có xu hướng quên đi sự thật về nó. Thật ra, một kết quả duy nhất của việc trì hoãn mọi thứ là sự ngu dốt và cảm giác chán nản của sự dang dở và sự mắc kẹt ngày hôm nay. Sự hỗ trợ và mở rộng bạn sẽ nhận thấy một lần khi bạn đặt những suy nghĩ trì trệ sang một bên, cái mà ngăn cản hành động sẽ làm bạn phải băn khoăn tại sao bạn có thể chờ lâu đến vậy.
Trì hoãn
Sự trì trệ đơn giản là ngu dốt. Ngày mai bạn sẽ phải quyết định, tại sao lại không làm từ bây giờ? Và bạn nghĩ chắc ngày mai mình sẽ sáng suốt hơn hôm nay ư? Hay bản thân sẽ tràn đầy sức sống hơn? Hoặc trẻ hơn, tươi mới hơn hôm nay?
Ngày mai bạn sẽ già hơn, sự động viên sẽ giảm đi, ngày mai bạn sẽ trải nghiệm nhiều hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn, cái chết cũng đến gần hơn, rồi bạn sẽ bắt đầu thiếu kiên định và e sợ nhiều hơn. Đừng bao giờ trì hoãn sang ngày mai. Và ai biết được? Ngày mai có đến hay không? Nếu phải quyết định thì hãy cứ làm ngay bây giờ. Dr Vogel, nha sĩ, hoàn tất một bài kiểm tra trên một bệnh nhân nữ trẻ. “Cô Basemen”, ông ấy bảo, “Tôi e rằng tôi phải nhổ chiếc răng khôn của cô!”
“Ôi chúa tôi!” cô gái kêu lên. “Tôi thà sinh con còn hơn!”
“Tốt,” Dr Vogel bảo, “cô có thể dọn sạch tâm trí của mình để tôi có thể điều chỉnh lại chiếc ghế ?”
Dọn sạch tâm trí bản thân. Nhất định không được trì hoãn.
The Card
The woman in this picture is living in a gray landscape, full of unreal, cut-out clouds. Through the window frame she can see colors and light and aliveness, and although she would like to move through the frame - as we can see by the rainbow colors appearing in her garment - she can't quite manage to do it. There is still too much 'what-if?' activity in her mind.
Tomorrow never comes, they say, but no matter how often it is said, it seems that most of us tend to forget the truth of it. In fact, the one and only result of postponing things is a dull and depressing feeling of incompletion and 'stuck-ness' today. The relief and expansiveness you will feel once you put aside all the dithering thoughts that are preventing you from acting now will make you wonder why you ever waited so long.
Osho’s Teachings
Postponement is simply stupid. Tomorrow you will also have to decide, so why not today? And do you think that tomorrow you will be wiser than today? Do you think that tomorrow you will be livelier than today? Do you think that tomorrow you will be younger than today, fresher than today?
Tomorrow you will be older, your courage will be less; tomorrow you will be more experienced, your cunningness will be more; tomorrow death will come closer - you will start wavering and being more afraid.
Never postpone for the tomorrow. And who knows? Tomorrow may come or may not come. If you have to decide you have to decide right now.
Dr. Vogel, the dentist, finished his examination on a pretty young patient. "Miss Baseman," he said, "I'm afraid I'm going to have to pull out your wisdom teeth!"
"Oh, my!" exclaimed the girl. "I'd rather have a baby!" "Well," said Dr. Vogel, "could you make up your mind so that I can adjust the chair?"
Make up your mind. Don't go on postponing infinitely.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post