Receptivity (Lĩnh hội)

Receptivity (Lĩnh hội)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
Queen: Receptivity

Lời dẫn giải
Sự lĩnh hội đại diện cho nữ tính, khả năng cảm thụ của nước và những cảm xúc. Hai cánh tay của bà mở ngửa để đón nhận, và bà hoàn toàn đắm mình trong làn nước. Bà không có đầu, vì vậy, bà không để sự hung hăng hay bận rộn ngăn cản khả năng lĩnh hội thuần khiết của mình. Và sau khi đã hấp thụ mọi thứ đến no nê, bà sẽ liên tục trút bỏ chúng, để chúng tràn ra và nhận thêm thứ khác. Hình hoa sen hay một ma trận đang tỏa ra từ cơ thể bà biểu trưng cho sự hài hòa hoàn hảo của vũ trụ, thứ đã trở nên rõ thấy khi chúng ta hòa hợp với nó.
Queen of Water mang đến một khoảng thời gian để tự do và biết ơn bất cứ điều gì cuộc sống mang lại, mà không kỳ vọng hay mong đợi. Không có nhiệm vụ, phẩm chất hay phần thưởng nào là quan trọng. Sự nhạy cảm, trực giác, và lòng từ bi là những phẩm hạnh sẽ tỏa sáng mãi từ lúc này, làm tan biến mọi trở ngại khiến chúng ta tách xa nhau và tách khỏi cộng đồng.
Lĩnh hội
Lắng nghe là một trong những bí mật cơ bản khi ta bước vào ngôi đền của những vị Thánh. Lắng nghe là thụ động. Lắng nghe là hoàn toàn quên đi bản thân – chỉ khi đó bạn mới có thể lắng nghe. Khi bạn lắng nghe ai đó chăm chú, bạn quên đi bản thân mình. Nếu không thể làm vậy, tức là bạn chưa lắng nghe. Nếu bạn quá chú ý bản thân, thì khi nghe, bạn chỉ đơn giản đang giả vờ – bạn không lắng nghe gì cả. Bạn có thể gật đầu, đôi khi có thể nói lời đồng tình hoặc không – nhưng bạn không lắng nghe.
Khi lắng nghe, bạn trở thành một vật truyền dẫn, môt vật thụ động, một vật có khả  năng cảm thụ, một bào thai: bạn nắm giữ năng lượng nữ tính. Và để thành công, ta phải nắm được năng lượng nữ tính. Bạn không thể giác ngộ khi bạn là kẻ xâm chiếm hung hăng, thích chinh phục… Bạn chỉ có thể giác ngộ… hay nói cách khác; giác ngộ đến với bạn khi bạn có khả năng lĩnh hội, một sự tiếp thu mang màu sắc nữ tính. Khi bạn trở thành “Âm”, một dạng thức của lĩnh hội, pháp môn sẽ mở ra. Và rồi bạn chờ đợi.
Lắng nghe là nghệ thuật “trở nên thụ động”.
The Card
Receptivity represents the feminine, receptive quality of water and of the emotions. Her arms are extended upwards to receive, and she is completely immersed in the water. She has no head, no busy and aggressive mind to hinder her pure receptivity. And as she is filled she is continuously emptying herself, overflowing, and receiving more. The lotus pattern or matrix that emerges from her represents the perfect harmony of the universe that becomes apparent when we are in tune with it.
The Queen of Water brings a time of unboundedness and gratitude for whatever life brings, without any expectations or demands. Neither duty or thought of merit or reward are important. Sensitivity, intuition and compassion are the qualities that shine forth now, dissolving all the obstacles that keep us separate from each other and from the whole.
Osho's Teachings
Listening is one of the basic secrets of entering into the temple of God. Listening means passivity. Listening means forgetting yourself completely - only then can you listen. When you listen attentively to somebody, you forget yourself. If you cannot forget yourself, you never listen. If you are too self-conscious about yourself, you simply pretend that you are listening - you don't listen. You may nod your head; you may sometimes say yes and no - but you are not listening.
When you listen you become just a passage, a passivity, a receptivity, a womb: you become feminine. And to arrive one has to become feminine. You cannot reach God as aggressive invaders, conquerors. You can reach God only... or it will be better to say; God can reach you only when you are receptive, a feminine receptivity. When you become yin, a receptivity, the door is open. And you wait. Listening is the art for becoming passive.
Excerpted from ‘A Sudden Clash of Thunder’ by Osho

Ads Belove Post