Ripeness (Chín muồi)

Ripeness (Chín muồi)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
9 of Rainbows: Ripeness

Lời dẫn giải
Hễ trái chín, nó sẽ tự động rơi xuống mặt đất từ cây. Một khoảnh khắc cũng có thể gieo hoa kết trái. Và thời điểm mà nó rơi xuống- đó không phải là vì nó bị bắt buộc, hay là nỗ lực để rơi xuống, mà là cái cây nhận ra độ chín của trái cây và đơn giản để cho nó rơi xuống.
Khi lá bài này xuất hiện khi đọc bài, nó chỉ ra rằng bạn đã sẵn sàng để chia sẻ sự giàu có trong bạn, đó là “nước trái cây” trong bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn ngay tại đây, và mong chờ nó xảy ra. Sự chia sẻ này của bạn, biểu hiện sự sáng tạo của chúng ta, có thể đến bằng nhiều con đường – trong công việc, trong những mối quan hệ, trong những trải nghiệm hàng ngày. Không cần phải có sự chuẩn bị hay nỗ lực gì đặc biệt. Nó chỉ đến khi đúng thời điểm.
Chín muồi
Chỉ có sự hỏa giải có thể mang đến ánh sáng mà tỏa sáng mỗi đêm, thậm chí sự chết không còn là sự chết mà là một cánh cửa để đi đến thiên đường. Với ánh sáng trong trái tim, sự chết tự bản thân nó sẽ chuyển sang cánh cửa, và bạn đi vào cánh cửa đó với tâm linh vũ trụ, bạn và đại dương sẽ trở thành một. Và nếu bạn không biết sự trải nghiệm đại dương, bạn sẽ phải sống với hư không.
Bây giờ, luôn là một thời điểm, và trái cây luôn luôn rơi xuống. Bạn chỉ cần tập trung sự cố gắng để đi vào khu vườn tâm hồn của bản thân. Trái ngọt luôn luôn chín và rơi xuống đúng thời điểm. Không có thời điểm nào là sai cả.
The Card
When the fruit is ripe, it drops from the tree by itself. One moment it hangs by a thread from the branches of the tree, bursting with juice. The next moment it falls - not because it has been forced to fall, or has made the effort to jump, but because the tree has recognized its ripeness and simply let it go.
When this card appears in a reading it indicates that you are ready to share your inner riches, your 'juice'. All you need to do is relax right where you are, and be willing for it to happen. This sharing of yourself, this expression of your creativity, can come in many ways - in your work, your relationships, your everyday life experiences. No special preparation or effort on your part is required. It is simply the right time.
Osho’s Teachings
Only if your meditation has brought you a light that shines in every night will even death not be a death to you but a door to the divine. With the light in your heart, death itself is transformed into a door, and you enter into the universal spirit; you become one with the ocean.
And unless you know the oceanic experience, you have lived in vain. Now is always the time, and the fruit is always ripe. You just need to gather courage to enter into your inner forest. The fruit is always ripe and the time is always the right time. There is no such thing as wrong time.
Excerpted from ‘A Sudden Clash of Thunder’ by Osho

Ads Belove Post