Sharing (Chia sẻ)

Sharing (Chia sẻ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
Queen: Sharing 

Lời dẫn giải
Nữ hoàng Lửa giàu có như một nữ hoàng đích thực nên bà luôn có thể cho đi. Thậm chí bà không có khái niệm dự trữ hay cất đi để dành lần sau dùng. Bà phân phát của cải một cách vô độ, chào đón tất cả mọi người để chia sẻ sự giàu có, phì nhiêu và ánh sáng bao quanh bà.
Nếu bạn rút được lá bài này, nghĩa là bạn cũng đang có khả năng chia sẻ tình yêu, niềm vui và tiếng cười của mình. Và trong khi chia sẻ, bạn thấy mình trở nên đủ đầy hơn. Không cần phải cố tìm kiếm nơi đâu hay nỗ lực ghê gớm gì. Bạn thấy mình có thể hưởng thụ thú vui nhục dục mà không cần chiếm hữu hay luyến ái, có thể sinh con hoặc lập dự án mới với cảm giác cân bằng và căng tràn sáng tạo. Mọi thứ quanh bạn dường như đang “kết nối với nhau”. Hãy tận hưởng nó, chôn mình trong nó và để mặc sự giàu có chảy tràn trong bạn và xung quanh bạn.
Chia sẻ
Khi bạn di chuyển tới luân xa số 4 – hay chính là trái tim – cuộc sống của bạn sẽ biến thành một hành trình chia sẻ yêu thương. Luân xa số 3 đã tạo ra tình yêu một cách dồi dào. Bằng cách chạm vào luân xa số 3 khi đang thiền định, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi tình yêu và sự đam mê. Và bạn muốn chia sẻ chúng. Mọi sự chia sẻ đều xảy ra ở luân xa số 4 – trái tim.
Đó là lý do tại sao, thậm chí ngay cả trong cuộc sống thường nhật, con người chúng ta thường nghĩ tình yêu bắt nguồn từ trái tim. Nhưng đối với phần lớn con người, điều đó chỉ là lời đồn; họ chưa từng chứng kiến một cách thực sự vì họ chưa bao giờ chạm vào trái tim mình. Nhưng khi một thiền sư chạm vào trái tim của họ, khi họ chạm tới trung tâm sự sống – luân xa thứ 3 – tình yêu, sự đam mê, niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn đột ngột nổ tung trong họ với một cường độ lớn đến nỗi nó tràn vào trái tim họ và mở tung nó ra. Trái tim ở vị trí chính giữa so với 7 luân xa – có 3 luân xa ở phía trên, 3 luân xa ở phía dưới. Bạn đã và đang tới luân xa chính giữa rồi.
The Card
The Queen of Fire is so rich, so much a queen, that she can afford to give. It doesn't even occur to her to take inventories or to put something aside for later. She dispenses her treasures without limits, welcoming all and sundry to partake of the abundance, fertility and light that surrounds her.
When you draw this card, it suggests that you too are in a situation where you have an opportunity to share your love, your joy and your laughter. And in sharing, you find that you feel even more full. There is no need to go anywhere or to make any special effort. You find that you can enjoy sensuality without possessiveness or attachment, can give birth to a child or to a new project with an equal sense of creativity fulfilled.
Everything around you seems to be "coming together" now. Enjoy it, ground yourself in it, and let the abundance in you and around you overflow.
Osho's Teachings
As you move above to the fourth center - that is the heart - your whole life becomes a sharing of love. The third center has created the abundance of love. By reaching to the third center in meditation, you have become so overflowing with love, with compassion, and you want to share. It happens at the fourth center - the heart. That's why even in the ordinary world people think love comes out of the heart. For them it is just hearsay, they have heard it; they don't know it because they have never reached to their heart.
But the meditator finally reaches to the heart. As he has reached to the center of his being - the third center - suddenly an explosion of love and compassion and joy and blissfulness and benediction has arisen in him with such a force that it hits his heart and opens the heart. The heart is just in the middle of all your seven centers - three centers below, three centers above. You have come exactly to the middle.
Excerpted from ‘The Search: Talks on the Ten Bulls of Zen’ by Osho

Ads Belove Post