Silence (Sự im lặng)

Silence (Sự im lặng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Silence

Lời dẫn giải
Bầu trời đêm đầy sao với vầng trăng tròn trịa phản chiếu xuống mặt hồ mù sương bên dưới. Khuôn mặt trên bầu trời đang đắm chìm trong trạng thái thiền định, một nữ thần của trời đêm mang đến chiều sâu, sự an lạc và sự thấu hiểu.
Hiện tại là thời điểm quý giá. Nó sẽ giúp tâm hồn bạn nghỉ ngơi một cách dễ dàng. Từ đó, bạn có thể thăm dò chiều sâu của sự im lặng nội tâm đến điểm nó giao cắt với sự im lặng của vũ trụ.
Không có việc gì để làm, không có nơi nào để đi, và sự im lặng nội tâm của bạn đang thẩm thấu vào mọi việc bạn làm. Nó có thể khiến một số người khó chịu vì họ đã quen với mọi tiếng ồn và hoạt động của thế giới. Đừng bận tâm; hãy tìm những người có thể đồng cảm với sự im lặng hay thưởng thức sự cô độc của bạn. Giờ là lúc trở về với chính mình. Sự thấu hiểu và tự giác ngộ đang xảy ra với bạn vào lúc này, sẽ được sáng tỏ về sau, trong những giai đoạn cởi mở hơn của cuộc đời bạn.
Sự im lặng
Năng lượng tròn đầy của vũ trụ đã chiếm hữu bạn. Bạn bị chiếm hữu, bạn không còn là bạn nữa, vũ trụ là bạn. Khoảnh khắc này, khi sự im lặng xâm nhập bạn, bạn có thể lĩnh hội ý nghĩa của nó, bởi nó chính là sự im lặng mà Đức Phật đã trải qua. Nó cũng là sự im lặng mà Trang Tử, Bồ Đề Đạt Ma, hay Nam Tuyền Phổ Nguyện từng biết… Hương vị của sự im lặng là như nhau.
Thời gian thay đổi, thế giới tiếp tục thay đổi, nhưng trải nghiệm về sự im lặng, và niềm hân hoan đối với nó vẫn vẹn nguyên. Đó chính là điều duy nhất bạn có thể dựa vào, điều duy nhất không bao giờ lụi tàn, là thứ duy nhất bạn có thể gọi là: sự tồn tại của bạn.The Card
The silent mirrorlike receptiveness of a star-filled night with a full moon is reflected in the misty lake below. The face in the sky is deep in meditation, a goddess of the night who brings depth, peace and understanding. Now is a very precious time. It will be easy for you to rest inside, to plumb the depths of your own inner silence to the point where it meets the silence of the universe.
There's nothing to do, nowhere to go, and the quality of your inner silence permeates everything you do. It might make some people uncomfortable, accustomed as they are to all the noise and activity of the world. Never mind; seek out those who can resonate with your silence, or enjoy your aloneness.
Now is the time to come home to yourself. The understanding and insights that come to you in these moments will be manifested later on, in a more outgoing phase of your life.
Osho's Teachings
The energy of the whole has taken possession of you. You are possessed, you are no more, the whole is. This moment, as the silence penetrates in you, you can understand the significance of it, because it is the same silence that Gautam Buddha experienced. It is the same silence that Chuang Tzu or Bodhidharma or Nansen... The taste of the silence is the same.
Time changes, the world goes on changing, but the experience of silence, the joy of it, remains the same. That is the only thing you can rely upon, the only thing that never dies. It is the only thing that you can call your very being.

Excerpted from ‘Zen - The Diamond Thunderbolt’ by Osho

Ads Belove Post