Slowing Down (Chậm lại)

Slowing Down (Chậm lại)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
Knight of Rainbows: Slowing Down

Lời dẫn giải
Knight of Rainbows là một lời nhắc nhở rằng: giống như chú rùa này, chúng ta mang ngôi nhà của mình đến bất cứ nơi nào chúng ta tới. Không cần vội vã, không cần tìm kiếm nơi trú ẩn nào khác. Ngay cả khi chúng ta đang chìm vào làn nước cảm xúc, chúng ta vẫn có thể trở nên tự chủ và tránh được những cám dỗ.
Đây là thời điểm bạn sẵn sàng buông bỏ mọi kỳ vọng về bản thân hay về người khác, và nhận trách nhiệm với bất kỳ ảo tưởng nào bạn đang mang theo. Không cần làm gì cả mà hãy nghỉ ngơi trong sự viên mãn của bạn ngay lúc này. Nếu dục vọng, hy vọng và giấc mơ đang phai mờ, thì thực sự quá tốt. Sự biến mất của chúng tạo không gian cho một phẩm hạnh mới – sự tĩnh lặng. Hãy chấp nhận nó dù nó có là gì, còn bạn có thể chào đón diễn tiến này theo cách mà bạn chưa từng trải qua trước đây. Hãy thưởng thức phẩm hạnh của sự tĩnh lặng, của việc nghỉ ngơi và thừa nhận rằng bạn hiện đã ở nhà.
Chậm lại
Thiền là một loại thuốc – nó chỉ được sử dụng trong lúc này thôi. Một khi bạn đã đạt đến phẩm hạnh này thì bạn không cần phải hành thiền theo một cách đặc biệt nào nữa, khi đó thiền định đã lan tỏa đến toàn bộ cuộc sống của bạn.
Đi là thiền, ngồi là thiền.
Vậy cái gì sẽ là phẩm hạnh? Là một người bước đi biết quan sát kỹ, tỉnh táo, hân hoan, phi mục đích, tập trung, yêu thương, sống động. Và cách đi phải nhàn nhã. Là một người ngồi với dáng điệu yêu thương, tỉnh táo, quan sát kỹ, phi kì vọng – không ngồi vì bất kỳ điều gì đặc biệt, chỉ tận hưởng việc ngồi mà không làm gì, thấy nó đẹp đẽ ra sao, thư giãn ra sao, thư thái thế nào …
Sau chuyến dạo chơi dài, bạn ngồi dưới một gốc cây, một ngọn gió nhẹ thổi qua làm bạn mát mẻ. Mỗi khoảnh khắc một người phải thoải mái với chính mình – không cố cải thiện, không trau dồi điều gì, không thực hành điều gì.
Đi là thiền, ngồi là thiền,
Nói là thiền, chuyển động, bất động.
Cốt lõi phải thoải mái.
Cốt lõi phải thoải mái: đó là từ khóa. Cốt lõi phải thoải mái: đó là câu lệnh chủ chốt. Hãy làm những gì bạn đang làm, nhưng cốt lõi sâu xa nhất vẫn là phải thoải mái, hợp thời, điềm đạm, hướng tâm.
The Card
The Knight of Rainbows is a reminder that, just like this tortoise, we carry our home with us wherever we go. There is no need to hurry, no need to seek shelter elsewhere. Even as we move into the depths of the emotional waters, we can remain self-contained and free from attachments. It is a time when you are ready to let go of any expectations you have had about yourself or other people, and to take responsibility for any illusions you might have been carrying. There is no need to do anything but rest in the fullness of who you are right now.
If desires and hopes and dreams are fading away, so much the better. Their disappearance is making space for a new quality of stillness and acceptance of what is, and you are able to welcome this development in a way you have never been able to before. Savor this quality of slowing down, of coming to rest and recognizing that you are already at home.
Osho’s Teachings
Meditation is a kind of medicine - its use is only for the time being. Once you have learned the quality, then you need not do any particular meditation, then the meditation has to spread all over your life. Walking is Zen, sitting is Zen. Then what will be the quality? Watchfully, alert, joyously, unmotivated, centered, loving, flowing, one walks. And the walking is sauntering. Loving, alert, watchful, one sits, unmotivated - not sitting for anything in particular, just enjoying how beautiful just sitting doing nothing is, how relaxing, how restful...
After a long walk, you sit under a tree and the breeze comes and cools you. Each moment one has to be at ease with oneself - not trying to improve, not cultivating anything, not practicing anything. Walking is Zen, sitting is Zen, Talking or silent, moving, unmoving, The essence is at ease. The essence is at ease: that is the keyword. The essence is at ease: that is the key statement. Do whatsoever you are doing, but at the deepest core remain at ease, cool, calm, centered.
Excerpted from ‘The Sun Rises in the Evening’ by Osho

Ads Belove Post