Success (Thành công)

Success (Thành công)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
6. Success 

Lời dẫn giải
Nhân vật này rõ ràng đang ở “đỉnh cao thế giới” và toàn thế giới đang ăn mừng thành công của ông bằng cuộc diễu hành pháo giấy!
Vì bạn sẵn lòng chấp nhận những thách thức gần đây của cuộc đời, bạn hiện – và sẽ sớm – được tận hưởng chuyến đi tuyệt vời trên lưng con hổ thành công. Hãy chào mừng, tận hưởng và chia sẻ niềm vui với mọi người – và hãy nhớ: cuộc diễu hành rực rỡ nào cũng có mở đầu và kết thúc. Nếu ghi nhớ điều này trong tâm trí, và vắt kiệt từng giọt hạnh phúc bạn đang trải qua lúc này thì bạn sẽ có thể nắm lấy tương lai mà không hối tiếc. Tuy nhiên, bạn đừng cố níu giữ khoảnh khắc này, hay bọc nó vào túi nhựa để nó kéo dài mãi mãi.
Minh triết lớn nhất cần ghi nhớ khi đối diện với mọi cảnh tượng của buổi diễu hành cuộc đời là: cho dù ở đỉnh cao hay vực sâu, “điều này cũng sẽ qua đi”. Hãy ăn mừng, vâng, và tiếp tục cưỡi trên lưng cọp.
Thành công
Hãy quan sát những con sóng đại dương. Con sóng cao chừng nào, thì lằn nước theo sau sẽ sâu chừng ấy. Lúc này bạn là con sóng, lúc khác bạn lại là lằn nước trống rỗng theo sau. Hãy tận hưởng cả hai – đừng mê đắm một thứ. Đừng nói rằng: Tôi sẽ luôn ở trên đỉnh cao. Điều đó là không thể. Đơn giản hãy nhìn thực tế: điều đó là không thể. Điều đó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ đơn giản là không thể – không thể nếu xét về bản chất sự vật. Vậy phải làm gì?
Hãy tận hưởng đỉnh cao và vực sâu khi thực tế diễn ra. Vực sâu thì sao? Xuống thấp thì sao? Đó là sự thư giãn. Đỉnh cao là phấn khích, và không ai có thể tồn tại mãi trong trạng thái phấn khích cả.
The Card
This character is obviously "on top of the world" right now, and the whole world is celebrating his success with a ticker-tape parade! Because of your willingness to accept the recent challenges of life, you are now - or you soon will be - enjoying a wonderful ride on the tiger of success. Welcome it, enjoy it, and share your joy with others - and remember that all bright parades have a beginning and an end.
If you keep this in mind, and squeeze every drop of juice out of the happiness you are experiencing now, you will be able to take the future as it comes without regrets. But don't be tempted to try to hold on to this abundant moment, or coat it in plastic so that it lasts forever. The greatest wisdom to keep in mind with all the phenomena in the parade of your life, whether they be valleys or peaks, is that "this too will pass". Celebrate, yes, and keep on riding the tiger.
Osho's Teachings
Watch the waves in the ocean. The higher the wave goes, the deeper is the wake that follows it. One moment you are the wave, another moment you are the hollow wake that follows. Enjoy both - don't get addicted to one. Don't say: I would always like to be on the peak. It is not possible.
Simply see the fact: it is not possible. It has never happened and it will never happen. It is simply impossible - not in the nature of things. Then what to do? Enjoy the peak while it lasts and then enjoy the valley when it comes. What is wrong with the valley? What is wrong with being low? It is a relaxation. A peak is an excitement, and nobody can exist continuously in an excitement.
Excerpted from ‘Returning to the Source’ by Osho

Ads Belove Post