Suppression (Đàn áp)

Suppression (Đàn áp)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
10. Suppression

Lời dẫn giải
Biểu tượng trong lá bài gần như đang bị buộc chặt trong những nút thắt. Ánh sáng đang tỏa ra từ anh ta, nhưng anh ta lại kiềm nén sinh khí của bản thân để cố gắng đáp ứng rất nhiều đòi hỏi và yêu cầu. Anh ta đã từ bỏ quyền uy và tầm nhìn của chính mình chỉ vì khao khát được chấp nhận bởi những nguồn lực đang giam cầm anh ta. Việc đàn áp năng lượng tự nhiên của một người là vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm này đã trở nên rất rõ ràng khi ta thấy được những vết nứt của một trận phun trào dữ dội, đang chuẩn bị diễn ra, xung quanh viền của bức tranh.
Thông điệp thực sự của lá bài, đó là hãy tìm kiếm một cửa xả chữa lành cho sự bùng nổ tiềm tàng này. Tìm ra một lối thoát là điều cần thiết, cho dù những căng thẳng và áp lực đang dần tích tụ trong bạn lúc này. Hãy đấm vào một chiếc gối, nhảy lên và xuống, thả sự điên cuồng và gào thét bên trong ra ngoài bầu trời quang đãng – hãy làm bất cứ điều gì có thể khuấy đảo năng lượng trong bạn và giúp nó tuần hoàn một cách tự do. Đừng để thảm họa xảy ra.
Đàn áp
Có một nơi tiếng Phạn gọi là alaya vigyan. Đó là nơi bạn không ngừng ném tới những thứ nền tảng bạn muốn làm nhưng không thể, vì định chế xã hội, văn hóa, văn minh. Nhưng chúng vẫn tích tụ ở đó, và chúng ảnh hưởng đến hành động của bạn, cuộc sống của bạn một cách gián tiếp.
Trên phương diện trực tiếp, chúng không thể đối đầu với bạn – bạn đã ép chúng vào bóng tối, nhưng ở nơi đó chúng vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến hành vi của bạn. Chúng rất nguy hiểm, nguy hiểm khi giữ tất cả ức chế bên trong bạn. Có thể đây là những thứ sẽ tràn ly khi một người hóa điên. Sự mất trí chính là khi những áp chế này đạt đến điểm mốc mà bạn không thể kiểm soát được nữa. Nhưng người ta đôi khi chấp nhận sự mất trí, thiền định thì không – và thiền định là cách duy nhất khiến cho bạn hoàn toàn tỉnh táo.
The Card
The figure on this card is quite literally "all tied up in knots". His light still shines within, but he has repressed his own vitality trying to meet so many demands and expectations. He has given up all his own power and vision in return for being accepted by the very same forces that have imprisoned him. The danger of suppressing one's natural energy in this way is apparent in the cracks of a volcanic eruption about to take place around the edges of the image.
The real message of the card is to find a healing outlet for this potential explosion. It is essential to find a way to release whatever tensions and stresses might be building up inside you right now. Beat on a pillow, jump up and down, go out into the wilderness and scream at the empty sky - anything to shake up your energy and allow it to circulate freely. Don't wait for a catastrophe to happen.
Osho's Teachings
In Sanskrit the name is alaya vigyan, the house where you go on throwing into the basement things that you want to do but you cannot, because of social conditions, culture, civilization. But they go on collecting there, and they affect your actions, your life, very indirectly.
Directly, they cannot face you - you have forced them into darkness, but from the dark side they go on influencing your behavior. They are dangerous, it is dangerous to keep all those inhibitions inside you.
It is possible that these are the things that come to a climax when a person goes insane. Insanity is nothing but all these suppressions coming to a point where you cannot control them anymore. But madness is acceptable, while meditation is not - and meditation is the only way to make you absolutely sane.
Excerpted from ‘The Great Zen Master Ta Hui’ by Osho

Ads Belove Post